Bill Scannell, Dell Inc.

Bill Scannell är chef för Enterprise Sales inom Dell EMC. Han leder den globala marknadsorganisationen med inriktning mot större företagskunder. Hans roll innebär att leda försäljningsteamen på Dell EMC, med fokus på att leverera innovativa och praktiska tekniklösningar till stora företag och offentliga institutioner över hela världen. Han ansvarar för stärka den globala tillväxten och bevara företagets ledande ställning. I detta ingår att leverera produkter, tjänster, lösningar och support till företag på etablerade och nya marknader världen över.

Tidigare har Scannell arbetat som chef för den globala försäljnings- och kundverksamheten på EMC Corporation. Han utsågs till den här positionen i juli 2012 efter att ha varit ansvarig för Customer Operations i Nord- och Sydamerika samt EMEA. I den här rollen fokuserade han på att koordinera arbetet och stärka samarbetet mellan EMC:s affärsenheter, samt att bygga och upprätthålla relationerna med EMC:s största globala konton, globala allianspartners och globala kanalpartners.

Scannell inledde sin karriär som säljare inom EMC år 1986, och blev landschef för Kanada år 1988. Kort därefter utökades hans ansvarsområde till USA och Latinamerika. 1999 flyttade han till London för att ansvara för EMC:s verksamheter i Europa, Mellanöstern och Afrika. Han var sedan global säljchef mellan 2001 och 2002 innan han utsågs till Executive Vice President år 2007. Under Scannels ledarskap har EMC:s kundinriktade medarbetare utmärkt sig som en av de mest lyckade och kundfokuserade organisationerna oavsett bransch.

Scannell har en Bachelor of Science-examen i företagsledning från Northeastern University.