Howard Elias, Dell inc.

Howard Elias är VD för Dell EMC Services and IT och stödjer kunder inom Client Solutions och Enterprise Solutions Group. Han ansvarar för teknik- och distributionstjänster, konsulttjänster, globala supporttjänster, utbildningstjänster, Centers of Excellence världen över och IT-organisationen.

Tidigare var Elias VD och operativ chef för EMC Global Enterprise Services. Han ansvarade för att skapa en strategi, implementera den och skapa bästa praxis för tjänster som möjliggör kundernas digitala omvandling och modernisering av deras datacenter. Han ledde EMC:s professionella konsult- och tekniktjänster, driftstjänster och globala kundsupportorganisationer samt Centers of Excellence, globala verksamhetstjänster, IT, tillverkning och leverantörskedjor.

Elias ledde även integreringen av Dell och EMC, han övervakade värdeskapandet och sammanslagningen av Dell och EMC och de tvärfunktionella team som genomförde de olika aspekterna av integrationsplaneringen.

Elias var tidigare EMC:s vice VD för Global Marketing och Corporate Development och ansvarade för marknadsföring, säljresurser, tekniksamarbeten, företagsutveckling och ny verksamhet. Elias var med och grundade företaget Virtual Computing Environment (VCE), där han även var med i styrelsen. Företaget ingår nu i Dell EMC:s avdelning för konvergerade plattformar.

Elias gick till EMC från Hewlett-Packard 2003. Där hade han varit andre vice ordförande (Senior Vice President) för hantering och drift av verksamheten för gruppen företagssystem. Han har tidigare haft ledande positioner på Compaq, Digital, AST Research och Tandy Corporation.

Elias är direktör för TEGNA, Inc., tidigare kallat Gannett Co., Inc., ett företag inom media och digitalisering. Han gick på Wayne State University och Lawrence Technological University.