Jeff Clarke, Dell Inc.

Jeff Clarke är vice ordförande för Operations och vd för Client Solutions på Dell. Han ansvarar för företagets globala leverantörskedja och slutanvändarnas IT-organisationer. I den här befattningen överser han aktiviteter som har att göra med global tillverkning, inköp och leverantörskedjor samt teknik, design, utveckling, försäljning och marknadsföring av stationära och bärbara datorer, workstation-datorer, molnklientsystem och programvarulösningar för slutanvändare.

Jeff började på Dell 1987 som kvalitetsingenjör och har sedan dess haft många olika poster inom ingenjörsteknik och ledning. Han flyttade till avdelningen för produktutveckling 1989 och blev chef för avdelningen för utveckling av stationära datorer 1995. Jeff ansvarade 1997 för lanseringen av workstationproduktserien Dell Precision. Efter detta blev Jeff vice vd och administrativ chef för Relationship Product Group som omfattar verksamheterna för OptiPlex, Latitude och Dell Precision. Under hans ledning fick alla tre verksamheterna ledande ställning på världsmarknaden.

Innan han började på Dell var Jeff ingenjör inom funktionssäkerhet och produktion hos Motorola, Inc. Han sitter med i College of Engineering Advisory Council för sin alma mater, University of Texas i San Antonio, där han tog en kandidatexamen i elektroteknik 1986.