Marius Haas, Dell inc

Marius Haas är direktör och marknadsföringschef på Dell EMC. Han har ansvar för den globala marknadsorganisationen, att leverera innovativa och praktiska lösningar till företagskunder och ansvarar för relationen till Dells kanalpartners samt till offentliga institutioner och myndigheter världen över.

Innan Marios fick den här rollen var han marknadschef och direktör för Dells Enterprise Solutions Group, med helhetsansvar för strategi, utveckling och driftsättning av alla lösningar för datacenter och -moln världen over.

Marius började på Dell 2012 och var innan dess på Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR), där han ansvarade för att identifiera och följa upp nya investeringar och samtidigt stötta befintliga företag i portföljen med verksamhetskompetens.

Innan Marius började på KKR var han biträdande vice direktör och global chef på Hewlett-Packards (HP) nätverksavdelning och vd, personalchef och andre vice direktör för strategi och företagsutvecklingsavdelningen.

Under sin tid på HP ledde Marius flera initiativ till förvärv, strategisk planering, införlivande av ny verksamhet och strategiska allianser. Tidigare i sin karriär har Marius innehaft flera olika ledande roller på Compaq och Intel Corporation.

Han har även suttit med i McKinsey & Company CSO Council, Ernst & Young Corporate Development Leadership Network, styrelsen för Airtight Networks och styrelsen för Association of Strategic Alliance Professionals. Marius sitter i styrelsen för U.S.-China Business Council.

Han har en kandidatexamen från Georgetown University och en MBA i internationell administration från American Graduate School of Integration Management (Thunderbird) i Glendale, Arizona.