Steve Price, Dell inc

Steve Price arbetar som HR-chef på Dell och leder arbetet md både HR och globala anläggningar. Som HR-chef är Steve ansvarig för den övergripande HR-strategin och för att lösa de största utmaningarna gällande kultur, ledarskap, talang och resultat inom Dell och Dell EMC.

Steve styr HR-arbetet för att höja prestationen inom företaget, skapa en kultur där kollegorna även blir bästa vänner och gör sitt bästa och genom inspirerande ledare ge företaget en särställning.

Genom det här arbetet ses vi som ett fantastiskt företag och en jättebra arbetsplats. Vi är har fått brett erkännande för vår branschledande arbetsmodell med att engagera medarbetare, programmet Connected Workplace, mångfald och samhörighet och resursgrupper av medarbetare.

Steve började på Dell 1997 och har innehaft många viktiga ledarroller inom HR, bland annat vice HR-chef, ansvarig för global talanghantering, och vice chef för HR-avdelningen som har hand om den globala konsumentverksamheten, samt ansvar för HR-resurserna för Nord- Central- och Sydamerika, Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA).

Innan han började på Dell var Steve 13 år hos SC Johnson Wax i Racine, Wisconsin.

Han inledde sin karriär där på säljavdelningen och flyttade sedan till HR-avdelningen där han innehade flera ansvarsroller.

Steve har en ledande roll i Black Employee Resource Group som arbetar för att skapa möjligheter för svarta medarbetare att nätverka inom företaget för att kunna växa och frodas.

Han har en kandidatexamen i företagsekonomi vid Southwestern Oklahoma State University och en MBA från University of Central Oklahoma.