|

Våra medarbetare | Angela Fox

AngelaNär började du arbeta på Dell och vilka roller har du haft under din tid här?

 • Januari 2007–januari 2009: Executive Director – lösningar, Australien och Nya Zeeland
 • Februari 2009–oktober 2009: Executive Director – lösningar, Asien/Stillahavsområdet och Japan (offentlig sektor)
 • Oktober 2009–september 2010: föräldraledig
 • Oktober 2010–mars 2011: Executive Director – lösningar, Asien/Stillahavsområdet och Japan (offentlig sektor)
 • April 2011–november 2012: Executive Director - lösningar, Asien/Stillahavsområdet och Japan (offentlig sektor och storföretagskonton)
 • November 2012–idag: Vice President - Infrastructure & Cloud Computing (I&CC), Asien/Stillahavsområdet och Japan

Vilka ansvarsområden har du i din nuvarande roll?

Jag ansvarar för att öka tillväxten för Dells infrastruktur- och molnlösningar i Asien/Stillahavsområdet och Japan och fungerar som administrativ chef inom tjänsteområdet med uppgift att göra det möjligt för alla verksamhetsområden inom tjänster att maximera Dells bidrag till kunderna.

Hur skulle du beskriva Dell-kulturen?

Inkluderande, respektfull och innovativ. Allteftersom vi fortsätter att utvecklas och förändras tillsammans med marknaden välkomnar vi nya perspektiv. Framför allt annat bryr sig Dell om sina medarbetare.

Vad tror du att människor som är intresserade av att arbeta här skulle behöva veta?

Vi verkar i en bransch som konstant förändras och det kräver i sin tur att man är flexibel inför sådana förändringar. Du måste ha förmåga att anpassa dig till behoven på marknaden och i vår verksamhet och ibland kunna hantera dubbeltydigheter.

Vad får dig att stanna på Dell?

Jag känner passionerat för den påverkan som jag och mitt team kan ha på resultaten i vår verksamhet… Företagslösningar är kärnan i omvandlingen av vårt företag. De här resultaten kan dock endast uppnås genom våra medarbetares insatser och framsteg och jag tycker att teamet på Dell är inspirerande, passionerat, tävlingsinriktat men samtidigt ödmjukt.

Vilka projekt har du nyligen varit involverad i, och kan du nämna några höjdpunkter från din karriär på Dell?

Eftersom jag ingår i ledningen för PLE (Public and Large Enterprise) i Asien/Stillahavsområdet och Japan spelar jag en nyckelroll när det gäller att genomdriva den övergripande omvandlingen av lösningarna i vår verksamhet, vilket har omfattat att ge stöd för effektiv driftsättning av våra domänresurser, kontinuerligt utveckla vår säljstyrka och upprätta kapacitet för heltäckande tjänster.

Några höjdpunkter i min karriär:

 • Utökning av lösningsverksamheten (för både stora företag och tjänster inom PLE i Asien/Stillahavsområdet och Japan).
 • Jag var med och grundade rådet för mångfald i Asien/Stillahavsområdet, där jag också var ledamot, och lanserade rådet för mångfald i Australien och Nya Zeeland.
 • Verksamhets- och yrkesrelaterade prestationer/framgångar som uppnåtts av dem som jag är chef och mentor för.

Vilka positiva effekter har du kunnat se som resultat av Dells förändrade strategi?

Vår omvandling till inriktningen på lösningar är nödvändig för att Dell ska kunna fortsätta att vara framgångsrikt och för att vi ska behålla vår relevans på marknaden. Vår satsning på den här omvandlingen synliggörs av våra fortsatta företagsförvärv (t.ex. Compellent, KACE, EQL, Force10 osv.), de investeringar vi gör genom att rekrytera specialistresurser och den pågående förändringen av vår säljstyrka med globala initiativ som “Creating Customer Value” (CCV). Det här har direkt inverkan på nivån för vårt engagemang med kunderna och på bredden av den Dell-portfölj som de köper för att lösa sina problem i företaget.

Vilken roll har du spelat när det gäller att hjälpa kunderna att växa och utvecklas?

De lösningar som mitt team utvecklar och säljer i regionen har stor betydelse när det gäller att hjälpa kunderna att uppnå sina mål. Min primära roll är att stödja teamet i detta arbete antingen direkt genom mina egna kontakter med kunderna på fältet eller genom att driva fram initiativ/program som gör deras jobb lättare.

Hur särskiljer sig Dell när det gäller att vara det bästa valet av arbetsgivare?

Genom vår satsning på strategin som vi kallar Våra medarbetare. Detta gäller särskilt vårt fokus på att utveckla medarbetarna så att de blir så bra som möjligt i en miljö som är både mångskiftande och inkluderande och vår vilja att ge alla en röst som påverkar ledningen och formar driften av vårt företag.

Jobb hos Dell
Utforska var Dells finns världen över
Explore our locations

Tillhörande videoklipp

 • Ta bort CareersOurPeople_Leonor.jpg
  Our People | Leonor
  2:4
  Ta bort careers-ourpeople-vanice.jpg
  Our People | Vanice
  2:10