|

Dells åtagande gentemot kandidaterna

Dells åtagande gentemot kandidaterna, oavsett var eller på vilken nivå de befinner sig, innebär att de kan förvänta sig:

  • En realistisk förhandsbild av jobbet och intervjuprocessen
  • Att kunna ställa vilka frågor som helst och få dem besvarade på ett tydligt och ärligt sätt
  • Att på rättvisa grunder bli tagna under övervägande för jobbtillfällen där deras kvalifikationer motsvarar kraven
  • Information angående nästa steg efter intervjun inom högst sju dagar
  • Bästa möjliga erbjudande första gången
  • Att bli behandlade som uppskattade kunder av Dells produkter och lösningar
  • Integritet och respekt
Jobb hos Dell
Utforska var Dells finns världen över
Explore our locations