Policy för sociala medier

Dell uppmuntrar sina medarbetare att vara förebilder å företagets vägnar. Allt eftersom onlinevärlden fortsätter att utvecklas växer möjligheterna för medlemmarna i Dell-teamet att kommunicera med varandra och världen. Sociala medier skapar nya möjligheter för personlig utveckling såväl som nya ansvarsområden.

Som medlem av Dell-teamet ses du som en representant för Dell av våra kunder, samarbetspartners och andra externa partners. Ditt deltagande på sociala medier är en återspegling av Dell oavsett om du specifikt refererar till eller diskuterar ditt arbete, eller inte.

Denna policy är endast det första steget på din resa genom sociala medier. Om du är intresserad av sociala medier, personligen eller professionellt, ska du ta en titt på våra kurser i sociala medier (SMaC U).

Eftersom termen sociala medier används på ett antal olika sätt vill vi vara säkra på att du förstår vad vi menar när vi säger sociala medier. Sociala medier är alla verktyg eller tjänster som möjliggör samtal via internet. Sociala medier gäller inte bara traditionellt stora namn som Facebook, Twitter och WeChat, utan även andra plattformar som innefattar samtal mellan användarna men som du kanske inte uppfattar som sociala medier. Plattformar som t.ex. Youtube, Flickr, bloggar och wiki-webbplatser är alla sociala medier.

Slutligen, även om denna policy är lättläst och skriven på ett avslappnat språk så är den faktiskt en policy. Om du inte följer de principer som anges här nedan när du använder sociala medier kan det innebära allvarliga konsekvenser, t.o.m. uppsägning, enligt lagarna i det land där du är anställd. Men ingen vill att det händer så läs denna policy och försäkra dig om att du förstår den.

Dell har fem principer angående sociala medier som du bör veta innan du deltar i någon typ av onlinekonversation som kan påverka Dell. Om du har gått kursen om principerna för sociala medier från SMAC U känner du redan till dess principer. Om du har några frågor om dessa principer, denna policy eller sociala medier generellt kan du kontakta Social@dell.com.

Var trevlig, ha roligt och skapa kontakt

Sociala medier är platsen för att ha samtal och knyta kontakter oavsett om du gör det för Dells räkning eller din egen. Kontakterna du kommer att skapa på sociala medier kommer att vara mycket mer givande om du kommer ihåg att ha samtal istället för att driva en agenda. Dell har alltid varit ledande i att använda teknik för att kommunicera direkt med sina kunder. Sociala medier är ytterligare ett verktyg du kan använda för att bygga vårt varumärke så länge du är säker på att du gör det på rätt sätt.

Skydda information

Sociala medier uppmuntrar dig att dela information och kommunicera med människor. När du använder sociala medier bör du försöka bygga upp relationer, men tänk även på att genom din relation med Dell har du tillgång till konfidentiell information som inte ska offentliggöras. Så du ska inte dela med dig av vår konfidentiella företagsinformation eller lämna ut någon personlig information om våra kunder. Varje år går du en kurs i integritetsskydd och skydd av personuppgifter. Samma sak gäller för sociala medier. Om du av misstag lägger upp konfidentiell information på en plattform för sociala medier blir det svårt att ta bort den informationen helt.

Var transparent och öppen

När du pratar om Dell på sociala medier bör du säga att du arbetar för Dell. Dina vänner kanske vet att du jobbar för Dell men deras nätverk av vänner och kolleger gör det kanske inte och du vill inte vilseleda någon av misstag. Det enklaste sättet att tala om det är att använda hashtaggen #Iwork4Dell i inlägg där du diskuterar Dell eller din anställning hos Dell.

Följ lagen och uppförandekoden

Med sociala medier kan du kommunicera otroligt snabbt och sprida ditt meddelande över hela världen på sekunder. Detta gör det svårt att åtgärda ett felaktigt meddelande när du väl har delat det. Det bästa är att kontrollera allt innehåll innan du delar det så att det är korrekt och passar in i Dells övergripande strategi för sociala medier, vår uppförandekod och eventuella restriktioner baserat på lokal lagstiftning (t.ex. personuppgiftslagen) och vilken plattform du använder (t. ex. användarvillkoren för webbplatsen du använder). Ett av Dells kärnvärden är framgång genom integritet och det gäller sociala medier också. Medlemmarna i Dell-teamen har höga etiska normer i enlighet med vår uppförandekod och det gäller såväl sociala medier som allt annat du gör som medlem i Dell-teamet.

Var ansvarsfull

Se till att du deltar i samtal på sociala medier på rätt sätt. Om du inte är en auktoritet i något ämne är det bättre att du hänvisar till en expert än att du svarar på frågan själv. Tala inte som ombud för Dell om du inte ger ett av Dells officiella svar och se till att dina åhörare uppfattar skillnaden. Om du på en plattform för sociala medier ser något Dell-relaterat som inte får delas ska du omedelbart underrätta Social Business-teamet (länk: //inside.dell.com/community/active/emc_marketing/global_digital_marketing/social_media_at_dell), avdelningen för etik och samtycke, din chef eller någon annan lämplig kontakt. Kom ihåg att något som publiceras i sociala medier kan få en viral spridning, oavsett vad dina sekretessinställningar är, så se till att du endast postar inlägg där du skulle känna dig bekväm med att de hamnade i din chefs inkorg, din medarbetares Twitter-flöde eller på förstasidan av en större nyhetssajt. Du ska undvika att posta inlägg som kan innehålla juridisk information, immateriell egendom som tillhör andra företag och kränkande språk. Allt du publicerar online kan spåras till dig, så se till att innehållet är lämpligt innan du publicerar det. Ditt inlägg kan delas med andra och arkiveras även om du tar bort det senare. Även om du skrev i din profil att ditt innehåll bara är ditt eget kanske det inte stoppar någon annan från att klaga på din aktivitet och observera att du arbetar för Dell.

Äganderätt över konton på sociala medier

Det här avsnittet är inte en princip, men är fortfarande tillräckligt viktigt för att vara med i denna policy. Om du aktivt deltar på sociala medier som en del av ditt jobb på Dell, på ett konto som skapats för Dell, kan det kontot anses vara Dells egendom. Om det kontot är Dells egendom får du inte behålla det om du lämnar företaget vilket innebär att du inte får ändra lösenord eller kontonamn, skapa ett konto med liknande namn eller hävda någon äganderätt till de kontakter du har skaffat dig genom detta konto. Detta gäller inte dina personliga konton som du kanske har tillgång till på arbetsplatsen, men det gäller absolut för samtliga Dell-märkta konton. Om du har några frågor om ett konto du använder kan du vända dig till avdelningen Enablement and Governance (länk: //inside.dell.com/docs/DOC-39873) för att diskutera kontot.

Datum för ikraftträdande av global policy för sociala medier: 1 juni 2017