|

Vårt ansvar som företag

Vårt åtagande

Dell-programmet Powering the Possible är vårt åtagande att använda teknik och expertis där de gör störst nytta för vår planet och dess invånare. Vi har ett tydligt ansvar gentemot våra kunder, anställda och aktieägare när det gäller att leva upp till detta mål.

Community-forum
(på engelska)
Miljö
(på engelska)
Mångfald och en inkluderande kultur
Community-forum Miljö Mångfald och en inkluderande kultur
Genom att samarbeta med ideella partners tillhandahåller vi teknik, kunskap och medel för att lösa akuta sociala problem och förändra samhället till det bättre Genom innovationer inom områden som förpackningsmaterial, energieffektivitet och återvinning av elektronisk utrustning ger vi våra kunder kraften att göra mer samtidigt som de konsumerar mindre och minskar sin påverkan på miljön. På Dell kan alla medarbetare bidra med sina idéer i en arbetsmiljö som uppmuntrar till fritt tänkande och fokuserar på innovation.

Leverantörskedja
(på engelska)
Rapportering
(på engelska)
Bolagsstyrning
(på engelska)
Leverantörskedja Rapportering Bolagsstyrning
Våra globala leverantörer är av avgörande betydelse för att vi ska kunna leverera tekniklösningar. Och vi ställer samma krav på dem som på oss själva, nämligen att ta ansvar för miljön och bedriva sin verksamhet på ett sätt som upprätthåller de mänskliga rättigheterna. Principerna om etik och integritet är en grundläggande del av vår företagskultur och styr hela vår verksamhet. Vi arbetar också på ett öppet sätt och informerar våra intressenter om vad vi gör för att i egenskap av företag bidra till ett bättre samhälle Dell definieras av förändring och utveckling, men integriteten kommer alltid att förbli vår ledstjärna. Vi bedriver vår verksamhet på ett lagligt och etiskt sätt i enlighet med gällande föreskrifter och våra egna strikta förhållningsregler.