|

Personalresursgrupper

Vår personal gör en fantastisk insats med att fördjupa och stärka mångfalden över hela företaget.

Personalresursgrupper gör det möjligt för medarbetare som har samma etniska bakgrund, kön, nationalitet, livsstil eller sexuella läggning att träffas och utbyta erfarenheter. De möjliggör personlig och yrkesmässig utveckling genom mentorskap, ideellt arbete och samhällsengagemang.

AdelanteAsians in Motion
Adelante 
Tillsammans lyckas vi.
Stärker tillväxten och utvecklingen av dagens och morgondagens latinamerikanska ledare.
Asians in Motion (AIM)
En vinnande kultur.
Gå med i vår gemenskap av asiatiska medarbetare och sätt fart på karriären.
Black Conexus
Black
En gemenskap med kraft.
Gör det möjligt för svarta medarbetare att frigöra sin inre ledare och utvecklas i sitt yrke.
Conexus
Samarbetet börjar här.
Oavsett var de befinner sig i världen finns våra fjärrmedarbetare här för oss. Vi finns här för er.

GenNextMosaic
GenNext 
Frigör din potential.
En perfekt startpunkt för unga medarbetare att utvecklas. Hitta din styrka och gå vidare i karriären.
Mosaic
Många kulturer. Ett Dell.
Oavsett vem du är kan du frigöra din potential. Gå med i din gemenskap och nå dit du vill i yrkeslivet.
PlanetPride
Planet
Vår värld. Vår drivkraft.
Främjar en företagskultur präglad av miljöansvar genom att skapa hållbara lösningar och öka medvetenheten hos medarbetarna.
Pride
Ni är vårt företags stolthet.
Arbetar för att stödja HBTQ-personer och öka deras möjligheter – och jämlikhet för alla.
True AbilityVeterans
True Ability
Redo för vad som helst.
Stödjer, berikar och hjälper personer med funktionsnedsättningar och särskilda behov.
Veterans
Vårt uppdrag: Din framgång.
Stödjer militärer i fält och deras familjer. Skapar framtidens ledare.
Wise
Wise 
Du är mer.
Hjälper kvinnor att leda, växa och frodas i karriären och i samhället.