|

Vår personal

Dell-teamet

Vi är kanske inte helt objektiva, men vår personal är helt fantastisk. Deras färdigheter och hängivenhet är det som driver företaget framåt. När de jobbar mot ett mål är ingenting omöjligt. Vi är självklart mycket tacksamma för deras insatser och engagemang och vill i gengäld försöka skapa världens bästa arbetsplats.

Jobb hos Dell

Utveckla det speciella. Utnyttja kraften i att vara många.

En mångskiftande arbetsstyrka är avgörande för att frambringa nya idéer och inspirera till nyskapande. Endast genom styrkan i att ha flera perspektiv kan vi hoppas på att leva upp till vår målsättning att förbättra människors liv genom teknik. Först måste vi ju förstå människorna – deras värderingar, livsstilar, drömmar – så att vi kan finna ett sätt att hjälpa dem att växa och utvecklas.

Dells personalstrategi är utformad för att hjälpa oss att hitta de bästa talangerna och leverera oslagbara resultat för våra kunder, vår verksamhet och våra medarbetare. Vårt mål är att Dell ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna känner sig uppskattade, engagerade och inspirerade att göra sitt yttersta.

Vi stödjer våra medarbetare:

  • genom anställning (kontakter med universitet och skolor). På Dell vill vi dra till oss de bästa och mest kompetenta personerna för att skapa den bästa tekniken i världen och utveckla den mänskliga potentialen.
  • genom en uppkopplad arbetsplats. Uppkopplad arbetsplats – vårt strategiska initiativ för att skapa en mobil, samarbetsvänlig och flexibel arbetsmiljö.
  • genom utbildning och ledarskapsutveckling. Vi uppmuntrar till kontinuerlig fortbildning och utveckling via en rad olika inlärningsmetoder.
  • genom personalresursgrupper. Vi har personalresursgrupper som alla medarbetare kan gå med i för att nätverka, utveckla sina färdigheter och bidra till samhället.
  • genom vår popularitet som arbetsgivare. Vi är glada för att ha blivit erkända för vårt samarbete med olika grupper i samhället.
Dells Global Diversity Council

På Dell ser VD och ledningen alltid till att lyssna på våra högt värderade medarbetares åsikter och synpunkter. Vi vill även regelbundet få veta vad de tycker om Dells arbete för mångfald och en inkluderande företagskultur, framförallt via vårt Global Diversity Council.

Vi tycker att vår VD och grundare Michael Dell säger det bäst:

”Vi vet att vi kan ge våra miljontals kunder bättre resultat genom att dra nytta av och ta till oss de unika erfarenheter, talanger och tankar som vårt mångskiftande globala team erbjuder. Att satsa på mångfald och en inkluderande företagskultur har alltid varit och kommer att fortsätta vara en konkurrensfördel i Dells affärsstrategi.”

För att leva upp till våra teammedlemmars standarder och förbli en attraktiv arbetsgivare vet vi att vi måste upprätthålla dessa satsningar. Det innebär att identifiera och dra nytta av våra anställdas talanger i all sin mångfald – erfarenhet, utbildning, ledarskap, kompetens och stil.

Michael Dell, vår grundare och styrelseordförande, leder Global Diversity Council som består av åtta chefer från Dells globala ledningsgrupp. Detta råd grundades 2008 och är ett sätt för Dell att på högsta ledningsnivå förstärka arbetet för mångfald och en inkluderande kultur. Rådet granskar policyer, åtgärdsplaner och framsteg för att se till att Dell fortsätter att dra nytta av mångfald och ett inkluderande förhållningssätt, samt att detta genomsyrar hela företaget. Gruppen rådgör med kunder, affärspartners och teammedlemmar för att få en helhetsbild och upprätta bästa praxis globalt.