|

Åtagandet gentemot våra kunder

Åtagandet gentemot våra kunder
Vi fokuserar alltid på att leverera lösningar som gör det möjligt för våra kunder att fatta smartare beslut och uppnå högre effektivitet så att de kan övervinna hinder, förverkliga sina idéer och uppnå sina visioner. Vi strävar framför allt efter att hjälpa dem att uppnå det långsiktiga värde de behöver för att växa och nå framgång.

Kundberättelser (på engelska)Kvinnor stärker företagen
(på engelska)
Kundpanel för rådgivning (CAP) (på engelska)
kundberättelserKvinnor stärker företagenkundpanel för rådgivning (CAP)
Läs mer om hur Dells lösningar hjälper företag och organisationer inom den offentliga sektorn att bli effektivare än någonsin.Kvinnliga entreprenörer har ett unikt perspektiv och förhållningssätt när det gäller företagande, och teknik gör det möjligt för alla företag att använda data och nå kunder på helt nya sätt.Under CAP-dagarna träffar kunderna medarbetare från Dell för att bidra med synpunkter på våra produkter, tjänster och lösningar och för att ge oss nya perspektiv som kan inspirera till positiva förändringar.

Customer Solution Centers (på engelska)Executive Briefing Center
(på engelska)
Evenemang och webbsändningar
Dells lösningscenterExecutive Briefing Center Evenemang och webbsändningar
Upplev Dells lösningar och testa vår teknik i en ändamålsenlig miljö som utformats för praktiska erfarenheter och ger dig tillgång till avancerade laborationer och team med lösningsexperter.
På EBC anpassar vi varje genomgång med ändamålsenliga agendor, presentationer, diskussionsledare och visningar för att på bästa sätt hjälpa kunderna att lösa sina komplexa IT-problem.Visa kommande och nyligen genomförda evenemang, bland annat handelsmässor, seminarier och investerarkonferenser.