|

DELL-återvinning

Vårt åtagande för våra kunder och miljön

Enligt StEP (Solving the E-Waste Problem) beräknas 65,1 miljoner ton trasiga, föråldrade eller helt enkelt oönskade elektroniska enheter ha kasserats som e-avfall under 2012. Mycket av det som vi kallar "e-avfall" är inget avfall utan snarare hel elektronisk utrustning eller delar som kan få nytt liv genom återbruk eller återvinning. Som global producent av datorprodukter, lokal medborgare i de samhällen där vi är verksamma och förvaltare av vår gemensamma planet har Dell ett ansvar för att samla in förbrukad elektronik och återvinna den på lämpligt sätt. Genom att återvinna produkter på ett säkert sätt skyddar vi både människor och miljö. Dell erbjuder flera bekväma återvinningsalternativ för att kunderna ska kunna kassera sin uttjänta datorutrustning på ett säkert sätt och minska sin miljöpåverkan.

 
Dells återförsäljning och återvinning av utrustningDells återförsäljning och återvinning av utrustning
Oavsett om ditt företag äger eller leasar utrustning och vill sälja eller återvinna den erbjuder Dell bekväma, säkra och miljövänliga lösningar som uppfyller WEEE-kraven för din uttjänta IT-utrustning.  
Kostnadsfri återlämningsservice för konsumenterKostnadsfri återlämningsservice för konsumenter
Dell erbjuder kostnadsfri återvinningsservice för Dell-utrustning och utrustning från andra tillverkare.
Återvinning av förbrukningsmaterial för skrivareÅtervinning av förbrukningsmaterial för skrivare
Genom Dells återvinningsprogram för bläckpatroner och tonerkassetter kan du återvinna förbrukningsmaterial för skrivare på ett enkelt och miljöanpassat sätt.     
WEEE-direktivetWEEE-direktivet
Klicka på länkarna nedan om du vill ha information om WEEE-direktivet (direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning):      
Grönare kassering av förpackningarGrönare kassering av förpackningar
Dells branschledande förpackningslösningar strävar efter att minska förpackningsvolymen, öka användningen av hållbart innehåll och göra det enkelt för dig att lämna förpackningarna till återvinning.                      
Återvinning av batterierÅtervinning av batterier
Ta reda på mer om hur Dell återvinner batterier av alla varumärken och typer på ett säkert och ansvarsfullt sätt                                                                                                                                   
Globala återtagnings Ledarskap Globala återtagnings Ledarskap(engelska)
Dell strävar efter att skapa den mest effektiva globala återtagningsprogram möjligt. Vi hantera effekterna av våra produkter genom lagstiftning opinionsbildning, bekväma volontärprogram och visat ledarskap samtidigt som betjänar samhällen runt om i världen.
Dell globala återtagningsprogram Dell globala återtagningsprogram(engelska)
Vi erbjuder globala återtagningsprogram och tjänster i 83 länder och territorier och har återhämtat sig mer än 1,6 miljarder pounds av begagnade elektronik sedan 2007  

Framsteg under 2013 
BulletMålet att samla in 450 miljoner kilo e-avfall uppnåddes ett år innan måldatumet 
BulletVi ökade vår ackumulerade globala återtagningsvolym med 18,3 procent 
BulletVi utökade återvinningsalternativen i Australien, Kanada, Kina, Indien och Latinamerika 
Dell 2020. gada Labā mantojuma plāns(engelska) 
få mer info
BulletDell Global Recycling Programs(engelska) 
BulletAwards and recognition(engelska)