|

Driftsättningstjänster

Dells försäljning och utförande av driftsättningstjänster styrs av servicebeskrivningarna och information om erbjudandet som anges nedan. I listan nedan visas de servicebeskrivningar och/eller information om erbjudandet för de driftsättningstjänster som du har köpt.

Om det saknas en beskrivning av tjänsten eller erbjudandet nedan kan du kontakta en lokal Dell Services-representant för att ta reda på om tjänsten är tillgänglig i ditt land.