|

Mångfald och en inkluderande kultur

Mångfald och en inkluderande kultur
På Dell kan alla medarbetare bidra med sina idéer i en arbetsmiljö som uppmuntrar till fritt tänkande och fokuserar på innovation. Genom att göra mångfald och ett inkluderande förhållningssätt till en del av vårt företag blir vi bättre på att tillgodose kundernas behov globalt.

Dells strategi för mångfald och en inkluderande kultur bygger på följande tre huvudmålsättningar: skapa en arbetsplats som välkomnar mångfald, odla externa relationer med olika grupper och organisationer i samhället och bygga en varierad personalstyrka. Vi granskar och justerar ständigt vår strategi för att se till att samtliga medarbetare på Dell känner sig hörda, förstådda och respekterade samt att de har möjlighet att påverka företagets riktning.
Skapa en inkluderande arbetsplats Skapa en inkluderande arbetsplats
Med mångfald och ett inkluderande synsätt känner sig medarbetarna uppskattade, engagerade och inspirerade att göra sitt bästa för våra kunder.
Läs mer›
Stärka vårt varumärke utåt Stärka vårt varumärke utåt
De bestående relationer som vi skapar med våra partners hjälper Dell att föra ut sin mångfaldsbetonade och inkluderande strategi på marknaden.
Mer information ›
Skapa en arbetsplats som bygger på mångfald Skapa en personalstyrka präglad av mångfald
För att kunna tjäna våra kunder bättre måste vi ständigt sträva efter att bygga en varierad personalstyrka som återspeglar vår kundbas.
Mer information ›
Personalresursgrupper Personalresursgrupper
Våra personalresursgrupper skapar en plattform för nätverkande, ledarskapsutveckling, ideellt arbete och hjälper till att förbättra affärsresultaten.
Titta närmare på våra personalresursgrupper ›

Jobb hos Dell