|

Konfiguration och driftsättning för slutanvändare

Dells försäljning och utförande av konfigurations-, driftsättnings- och imagehanteringstjänster för slutanvändare styrs av servicebeskrivningarna och information om erbjudandet som anges nedan.