|

Möjligheter för dig med master- eller MBA-examen

Hur ser din framtid ut?

Vi tror att du siktar mot toppen. Examen du siktar mot förbereder dig för att tänka stort och fatta viktiga strategiska beslut. Dell erbjuder många olika möjligheter för dig med master- eller MBA-examen att runda av dina akademiska studier med erfarenhet från verkliga situationer.

Ta reda på mer om våra praktik- och utvecklingsprogram som är utvecklade för att förbättra dina yrkeskunskaper och börja din karriär med att gå med i ett team som uppmuntrar till nytänkande. Visa oss vad du går för, så hjälper vi dig att växa. 

Dell erbjuder även COOP-praktikplatser i fyra, sex eller åtta månader per år. För att kunna delta måste du ha en master- eller kandidatexamen och vara registrerad på ett formellt COOP-program vid en ackrediterad högskola eller ett ackrediterat universitet. Du får högskolepoäng för dina uppdrag hos oss. Hos oss kan du få praktisera inom till exempel teknik, säkerhet, globala tjänster, ekonomi eller marknadsföring i USA, Kina och på Irland!


I-början-på-karriären
Få kontakt med Karriärer på Dell på YouTubeFå kontakt
med Karriärer på Dell
(på engelska)

Dell Careers Facebook Dell Careers Twitter Life at Dell Instagram Dell Careers on YouTube Dell Careers LinkedIn

Få kontakt med Karriärer på DellFå kontakt med Karriärer på Dell

Jump Start – utvecklingsprogram för nyutexamineradeUtvecklingsprogrammet Jump Start

Dell arbetar med att vägleda och utveckla personer i början på karriären. Som en del av detta har vi lanserat Jump Start, ett utvecklingsprogram för nyutexaminerade, som är till för att hjälpa nyutexaminerade personer att komma in i kulturen och arbetsmiljön hos Dell.

Nyutexaminerade personer som anställts av Dell går kurser i utvecklingsprogrammet Jump Start för nyutexaminerade under sitt första år. De utrustas med utbildning och resurser inom områden, såsom koden för Dells företagskultur, att bygga relationer, att bygga ett professionellt nätverk, att utveckla en karriärplan och mycket mer.

Den här utbildningen som innefattar både lärarledd undervisning och självstudier ger nyutexaminerade medarbetare de verktyg och den utbildning som behövs för att växa och frodas hos Dell. De får möjligheten att knyta kontakter med medarbetare och ledare som kommer uppmuntra dem till att börja utforska karriärmöjligheterna hos Dell.

Inom utvecklingsprogrammet Jump Start kommer nyutexaminerade medarbetare att

 • introduceras till koden för Dells företagskultur
 • definiera och bygga upp relationer med ledare och andra personer inom branschen
 • ta reda på styrkor och positionera sitt varumärke
 • skapa ett stödnätverk för arbetet och karriären.

Dell strävar efter att anställa dig med masterexamen och vi erbjuder många olika praktikmöjligheter inom flera verksamhetsområden för att hjälpa dig lära dig mer om vår kultur och de karriärer vi kan erbjuda. I beskrivningarna nedan hittar du mer information om specifika praktikmöjligheter:

Praktikprogram inom redovisning

Redovisningspraktik

Vem: Utvalda studenter som är registrerade på ett femårigt redovisningsprogram eller motsvarande
Var: USA
Tidsperspektiv: Elva veckor under sommaren


Praktikprogrammet för redovisning är en intensiv 11-veckors utvecklingsmöjlighet för dig som har kandidat- eller masterexamen från ett 5-årigt redovisningsprogram (eller som har de högskolepoäng som krävs för att bli en auktoriserad revisor). Under programmet får praktikanterna prova på verkliga arbetsupplevelser tack vare minst ett projekt som leder till en presentation inför företagsledningen. Sommarpraktiken omfattar även teambuilding för praktikanterna, externa föredragshållare och möjlighet att knyta kontakter med deltagare i Dells andra utvecklingsprogram och kollegor.

Praktik inom tekniska lösningar och datavetenskap

Teknisk praktik

Vem: Studenter på kandidat- och masterprogram och doktorander med utvalda civilingenjörsexamina
Var: Globalt
Tidsperspektiv: Tio till tolv veckor under sommaren

 


Som en intern tekniker hos Dell kommer du ha möjlighet att arbeta inom något av följande områden:

 • Produktutveckling: utveckling av tekniska lösningar för mekanik och elektricitet, framtagning av strategier för tekniska lösningar och innovation, utveckling av programvarulösningar och testvalidering.
 • Produktionsteknik: kvalitetsteknik, maskinvaruteknik, produktionsteknik, processteknik och testteknik.
 • MIS: programvaruutveckling, analys av affärssystem och teknisk analys.
 • Kundtjänst: support och tjänster på tekniknivå
 • E-handelssajten Dell.com: programvaruutveckling och användarupplevelse.
 • Utveckling av företagsprogramvara: nätverkssäkerhet, molnlösningar, informationshantering, Big Data, systemhantering, programvaruutveckling
 • FoU: Forskning och utveckling för den nya generationen avancerad teknik och Dell-produkter, mobilitet, datacenter, internet och mycket mer!
 • Säkerhet: internetsäkerhet, bedrägeribevakning, autentisering, kryptering, cyberbrottslighet
 • Molnutveckling: migreringsstrategier, driftsättning av molnplattformar, hantering av företagsprogram och avancerad teknik för datacenter
 • Dataanalys: underrättelsedriven säkerhetsanalys, dataanalys, analys av algoritmer och statistik

Praktikprogram inom ekonomi

Ekonomipraktik

Vem: Utvalda studenter på kandidat- och MBA-program inom ekonomi
Var: USA
Tidsperspektiv: Tio till tolv veckor under sommaren


Praktikprogrammet inom ekonomi är ett 10–12 veckor långt intensivt utvecklingsprogram för dig med kandidat- eller masterexamen i ekonomi. Under programmet får praktikanterna prova på verkliga arbetsupplevelser tack vare minst ett projekt som leder till en presentation inför ledningen. Sommarpraktiken omfattar även teambuilding för praktikanterna, externa föredragshållare och möjlighet att knyta kontakter med deltagare i Dell Technologies andra utvecklingsprogram och kollegor.

Praktik inom global verksamhet

Praktik inom global verksamhetVem: Studenter på MBA- och kandidatprogram på utvalda universitet
Var: USA
Tidsperspektiv: Tio till tolv veckor under sommaren

Börja arbeta i en global verksamhet (leverantörskedja) i världsklass där du kan medverka till bestående förändringar samtidigt som du bygger en långsiktig karriär. På Dell stöds företagets omvandlingsstrategi av våra talangfulla experter på leverantörskedjan samt normerade processer och möjligheter. Tack vare intern utbildning om leverantörskedjan och utvecklingsprogram som gör det möjligt för våra teammedlemmar att bygga upp sin karriär hos oss har vi skapat en miljö där våra teammedlemmar känner sig inspirerade, engagerade och att de kan lyckas varje dag.

Praktik inom global försäljning och företagsverksamhet

Praktik inom global försäljning och företagsverksamhetVem: Studenter på MBA- och kandidatprogram på utvalda universitet
Var: USA och Indien
Tidsperspektiv: Tio till tolv veckor under sommaren

Praktiken inom global försäljning och företagsverksamhet är ett 10 till 12 veckor långt sommarprogram som ger insikt i projekten bakom scenerna som skapar positivt kundengagemang och en optimerad heltäckande beställning. Deltagande avdelningar kan ta med planering och analys av global försäljning, säljfinansiering och försäljningsverksamhet i Nord- och Sydamerika, dataanalys, intern försäljningsverksamhet, prissättningsstrategier och -verksamhet och försäljningsverksamhet för partners i Nord- och Sydamerika.

Praktik inom globala tjänster och distribution

Praktik inom globala tjänster och distribution

Vem: Studenter på MBA- och kandidatprogram på utvalda universitet
Var: Globalt
Tidsperspektiv: Tio till tolv veckor under sommaren


Global Services and Deployment består av globala team inom bland annat kundtjänst, leverantörskedjan och professionella tjänster, marknadsföring och försäljningsverksamhet, ekonomi, teknik och mycket mer. Rollerna omfattar en kombination av projektledning och interna konsulttjänster. Praktikanter som börjar arbeta med teamen förväntas ha använda sig av solida konsultfärdigheter inom många olika verksamhetsförbättringsområden, inklusive sammanslagningar och förvärv, verksamhetsförbättring, kostnadsminskning och optimering av verksamheten. 

Praktik på personalavdelningen 

Praktik på personalavdelningen

Vem: Studenter på kandidat- och masterprogram
Var: USA
Tidsperspektiv: Tio till tolv veckor under sommaren


Det interna programmet inom Dell HR ger studenterna en överblick över vad HR inom Dell har att erbjuda och omfattar projektbaserade roller inom personalavdelningen, såsom globala löner och förmåner, rekrytering, HR och mycket mer.

IT-praktik

IT-praktik

Vem:Utvalda studenter på kandidat- och masterprogram
Var: USA, EMEA
Tidsperspektiv: Tio till tolv veckor under sommaren


Dells IT-praktik är ett 10–12 veckor långt program för de bästa studenterna på kandidat- eller masterprogram. Som IT-praktikant tar du dig an utmanande, strategiska och operativa projekt. Du kommer att få en chef som vill att du lyckas och som ger dig en detaljerad projektplan. Ni kommer ha regelbundna enskilda möten där du får stöd och möjligheter att knyta kontakter inom företaget.

Praktik inom marknadsföring

Praktik inom marknadsföring

Vem: Studenter på MBA- och kandidatprogram på utvalda universitet
Var: Globalt
Tidsperspektiv: Tio till tolv veckor under sommaren

 


Praktikprogrammet inom marknadsföring låter studenter från utvalda universitet arbeta inom Dells marknadsföringsavdelningar under ett 10–12 veckor långt sommarprogram. Praktikanter kan ge nya perspektiv på viktiga strategiska projekt och programmet är en otrolig inlärningsmiljö och karriärutvecklingsmiljö. Du kan få göra praktik inom: varumärkesutveckling, evenemang, produkthantering, sociala medier, företagskommunikation, PR, marknadsföring på fältet, marknadsinformation och mycket mer.

Dell hjälper dig att växa genom hela karriären och vi erbjuder flera utvecklingsprogram och roterande program för våra nyutexaminerade anställda. Fortsätt läsningen nedan för att hitta rätt program för dig.

Global Business Services utvecklingsprogram för nyutexaminerade ledare
Global Business Services utvecklingsprogram för nyutexaminerade ledareVem: Nyutexaminerade studenter från utbildning på avancerad nivå med kunskaper i två europeiska språk
Var: Irland
Kurstid: 2 år
Nivå: IngångsnivåGBS utvecklingsprogram för nyutexaminerade ledare erbjuder studenter med examen på grundnivå möjligheten att uppleva den snabba miljön i vår ekonomi- och tjänsteorganisation. De genomgår ett gediget utvecklingsprogram som bland annat omfattar Lean Six Sigma och Toastmasters. Studenterna får delta i EMC som associerad affärsanalytiker och får samla på sig erfarenheter inom en rad olika områden inom drift, analys och ekonomi. De har även tillgång till erfarna ledare och får arbeta med tvärfunktionella projekt.

Efter avslutat tvåårigt rotationsprogram – som består av fem olika stationer – får studenterna möjlighet att ingå i EMC GBS där deltagarens önskan och färdigheter matchar EMC:s behov.

Global Enterprises program för ledarskapsutveckling
Global Enterprise Services program för ledarskapsutvecklingVem: Nyutexaminerade studenter med en kandidatexamen eller en MBA (masterexamen inom affärsadministration)
Var:
Globalt (Hopkinton Massachusetts (USA), Brentford London (Storbritannien), Shanghai (Kina))
Kurstid: 2 år
Nivå: Ingångsnivå


Global Services program för ledarskapsutveckling (GSLDP) är ett roterande program bestående av sex delar. Genom olika uppdrag kommer studenterna i kontakt med ett brett urval av organisationer inom Global Enterprise Services, som till exempel vår kundtjänst, professionella tjänster, strategi och drift samt Go To Market. Vi vill skapa framtidens ledare med hjälp av strategiskt utvalda erfarenheter, grundläggande ledarskapsutbildning och professionellt nätverkande inom GES. Genom programmet får studenterna en rivstart på karriären och möjlighet att bidra till vår verksamhet med högkvalitativt arbete och strategiskt tänkande. Vi söker individer som kan tänka strategiskt och lösa problem. Du som vill delta i programmet ska se dig som en ledare och vara beredd på ett högt tempo. Du kommer att ha flera bollar i luften samtidigt och arbeta i en teknisk miljö i ständig förändring.

Global Services Associate-programmet
 

Global Services Associate-programmet Vem: Nyutexaminerade studenter med kandidatexamen och upp till fem års erfarenhet
(beroende på rollen inom programmet)
Var: Globalt
Kurstid: 18–30 månader (beroende på roller inom programmet)
Nivå: Ingångs- till mellannivå
Global Services Associate-program (GSAP) rekryterar och anställer kandidater lokalt samt utbildar centralt på en av våra tio platser för global utbildning. Som GSAP-deltagare kommer du att utvecklas med hjälp av ett strukturerat program som kombinerar intensiv utbildning och praktisk erfarenhet under ett flera veckor långt Boot Camp. Vårt Boot Camp omfattar en introduktion till lagringsbranschen, bästa praxis och metoder. Du får lära dig Dell EMC.s sätt att bedriva verksamhet. Din utbildning omfattar praktiskt arbete med produkter och plattformar från Dell EMC och verktyg för lagringsinfrastruktur. Du kommer att få den grund som behövs för tekniska certifieringar (inom och utanför Dell EMC).

Den tekniska utbildningen kombineras med omfattande utbildning i yrkesskicklighet och utbildning för specifika roller. Slutligen går du vidare från vårt Boot Camp till din heltidsroll. Där kommer du att få eget ansvar för dagliga uppgifter under vägledning av en mentor för att vidareutveckla de färdigheter du utbildats i under Boot Camp så att du är väl rustad för de krav som ställs i företaget och i IT-branschen. Två gånger om året utvärderas ditt arbete. Då har du möjlighet att få meriter tillagda vid varje utvärderingstillfälle. När du har genomfört programmet befordras du till nästa yrkesnivå på affärsenheten du är knuten till.

Roterande program inom HR
Roterande program inom HRVem: Utexaminerade med kandidat- eller masterexamen inom HR
Var: Globalt
Kurstid: 2–3 år
Nivå: Ingångsnivå
Dells roterande program inom HR är framtaget för att bygga ett HR-team med bred kompetens som tänker nytt och strategiskt, bygger starka relationer med våra kunder, ser till våra kunders behov, jagar resultat och banar vägen mot framtidens personalavdelning på Dell Technologies.

Deltagarna har oftast placeringar i en verksamhetsinriktad HR-roll, en specialistroll inom HR (löner, rekrytering eller förmåner) eller i ett viktigt strategiskt projekt eller en viktig strategisk aktivitet.

IT MBA – ledarskapsprogram

IT MBA – ledarskapsprogramVem: Utvalda studenter med MBA-examen
Var: Bangalore (Indien)
Kurstid: 2 år
Nivå: MBA-examen (med inledd karriär)
Det globala IT MBA-programmet för ledarskapsutveckling ger talangfulla och ambitiösa utexaminerade studenter med MBA en möjlighet att använda sin utbildning, sin ledarskapsförmåga och sin passion för teknik till att utveckla kompetenser inom teknik, verksamhet och rådgivning. Dessa kompetenser är av högsta vikt för ledare inom dagens teknikbransch.

Som deltagare i IT-programmet för ledarskapsutveckling får du möjlighet att med sex månaders intervaller prova på fyra olika stationer inom vår IT-organisation. Du får samarbeta med ledare och möjlighet att bygga upp ett verkningsfullt professionellt nätverk. IT-programmet för ledarskapsutveckling ger också deltagarna ett robust utbildningsprogram och möjlighet att arbeta med ett globalt team för att lösa faktiska affärsproblem.

Utvecklingsprogram inom marknadsföring

Utvecklingsprogram inom marknadsföring (MDP)Vem: Nyutexaminerade studenter med MBA och erfarenhet inom marknadsföring
Var: USA
Kurstid: 9–12 månader
Nivå: Mellannivå (4–6 års relevant arbetserfarenhet)
Om du för mindre än ett år sedan slutförde din MBA och började arbeta heltid med marknadsföring hamnar du i Utvecklingsprogrammet inom marknadsföring under 9–12 månader. Du kommer att få strategiska uppgifter inom flera olika delar av organisationen och i samarbete med flera olika team, till exempel med marknadsdrift, produktmarknadsföring och regional marknadsföring. Du får tillgång till strukturerade och programspecifika utbildningar, tillgång till ledare genom mentorskap och evenemang, möjlighet till nätverkande med deltagare i samma program och andra program, tillgång till projekt för samhällstjänster, coachning, tillgång till det växande MDP-elevnätverket och möjlighet att hitta din egen plats inom Dell.