|

Utbildning hos Dell

Utvecklas tillsammans med Dell

Yrkesutveckling är en gradvis process som hjälper dig att förena dina ambitioner med Dells verksamhetsmål. Dell är en kunskapsbaserad organisation som uppmuntrar till professionell och personlig utveckling som en del av vår kultur. Dells medarbetare kan välja bland ett brett utbud av vidareutbildningar som ökar kompetensen i deras nuvarande roll och hjälper dem att utveckla sitt ledarskap.

Jobb hos Dell

Din utveckling hos Dell

Vårt mål är att odla självförtroende, drivkraft och kapacitet hos alla våra medarbetare, så att de kan uppnå sin fulla potential. Yrkesutveckling på Dell bygger på samarbete mellan enskilda medarbetare, deras ledare, mentorer och organisationen i stort. Genom att samarbeta kan vi hitta en balans mellan dina ambitioner och intressen och Dells strategi och mål och följa upp detta med en målinriktad åtgärdsplan.

Dell utvecklar ledare som strävar efter att hjälpa samtliga medarbetare att maximera sin potential och ge bästa möjliga service till kunderna.

Dells globala utbildningsplan

En inspirerande ledare behöver ha en rad olika färdigheter som strategiskt tänkande, lyssnande, problemlösande, beslutsfattande och förmågan att motivera andra att göra sitt bästa. För att kunna arbeta som ledare inom Dells snabbrörliga och globala miljö krävs ytterligare färdigheter, som förmågan att leda geografiskt spridda team och distansarbetare samt en förståelse av olika kulturella bakgrunder.

Dell har utvecklat heltäckande utvecklingsprogram med målet att stärka dessa ledarfärdigheter på alla nivåer i företaget, från medarbetare och nyblivna ledare till högsta ledningen. Detta utbildningsprogram ökar engagemanget och skapar inspirerande ledarskap som främjar Dells strategier, prioriteringar och mål.

Utvecklingsprogram för chefer

Executive Rapid Start-programmet består av en anpassad introduktionsplan och resurser som hjälper nya chefer att komma igång snabbare. I introduktionsplanen och verktygen ingår resurser och handledning inom Dells kultur, verksamhet, och organisation. Chefer kan även dra nytta av riktade ledarskapsprogram och coachning för att stärkas i sin utveckling.

Utvecklingsprogram för ledare

Nya ledare utvecklas i vårt Foundations of Leadership-program för att komma in i rollen på bästa sätt. När ledare går vidare till nästa steg i sitt ledarskap deltar de i Director Leadership-programmet, där de får möjlighet att förbättra sitt affärssinne och lära sig av mer erfarna Dell-ledare. Ytterligare workshoppar och handledda pass finns tillgängliga för att stärka deltagarens färdigheter som ledare efter att utvecklingsprogrammen har avslutats.

Kompetensutveckling

Dells kompetensutvecklingskurser omfattar ett brett utbud av ämnen, med allt ifrån teknisk utbildning till kommunikationsteknik och workshoppar om försäljning. Det aktuella kursutbudet anpassas till företagets mål och strategi.

Vi rekommenderar att alla teammedlemmar drar nytta av möjligheterna till inlärning och utbildning. Våra kurser och program hjälper våra teammedlemmar att förbereda sig inför nuvarande och framtida roller. Dell har ett gediget kursutbud med massor av användbara kunskaper som ger en omedelbar och positiv inverkan på deltagarnas yrkesutveckling.