|

Vår personal

Dell-teamet

Vi är kanske inte helt objektiva, men vår personal är helt fantastisk. Deras färdigheter och hängivenhet är det som driver företaget framåt. När de jobbar mot ett mål är ingenting omöjligt. Vi är självklart mycket tacksamma för deras insatser och engagemang och vill i gengäld försöka skapa världens bästa arbetsplats.

Utveckla det speciella. Utnyttja kraften i att vara många.

En mångskiftande arbetsstyrka är avgörande för att frambringa nya idéer och inspirera till nyskapande. Endast genom styrkan i att ha flera perspektiv kan vi hoppas på att leva upp till vår målsättning att förbättra människors liv genom teknik. Först måste vi ju förstå människorna – deras värderingar, livsstilar, drömmar – så att vi kan finna ett sätt att hjälpa dem att växa och utvecklas.

Dells personalstrategi är utformad för att hjälpa oss att hitta de bästa talangerna och leverera oslagbara resultat för våra kunder, vår verksamhet och våra medarbetare. Vårt mål är att Dell ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna känner sig uppskattade, engagerade och inspirerade att göra sitt yttersta.

Vi stödjer våra medarbetare:

  • genom anställning (kontakter med universitet och skolor). På Dell vill vi dra till oss de bästa och mest kompetenta personerna för att skapa den bästa tekniken i världen och utveckla den mänskliga potentialen.
  • genom en uppkopplad arbetsplats. Uppkopplad arbetsplats – vårt strategiska initiativ för att skapa en mobil, samarbetsvänlig och flexibel arbetsmiljö.
  • genom utbildning och ledarskapsutveckling. Vi uppmuntrar till kontinuerlig fortbildning och utveckling via en rad olika inlärningsmetoder.
  • genom personalresursgrupper. Vi har personalresursgrupper som alla medarbetare kan gå med i för att nätverka, utveckla sina färdigheter och bidra till samhället.
  • genom vår popularitet som arbetsgivare. Vi är glada för att ha blivit erkända för vårt samarbete med olika grupper i samhället.
Jobb hos Dell

Tillhörande videoklipp

  • Ta bort CareersOurPeople_Leonor.jpg
    Our People | Leonor
    2:4