|

Vår arbetsplats

Börja arbeta på framtidens arbetsplats

Dagens teknik gör det möjligt att arbeta från nästan var som helst. Att skapa en hållbar och innovativ verksamhet blir allt viktigare. Och idag vill de anställda arbeta annorlunda.

På Dell kan du arbeta hårt för våra kunder och ha en givande fritid. Vår resa mot en mer flexibel arbetskultur började redan före 2009. Nu har vi en mängd olika alternativ för våra medarbetare att välja bland som ger fantastiska resultat för verksamheten, oavsett hur eller var de arbetar. Av den anledningen är vi stolta över de investeringar vi har gjort inom arbetsplatsutveckling och IT-lösningar som gör att våra team kan arbeta på det sätt som passar dem bäst.

Jobb hos Dell
Utforska var Dells finns världen över
Explore our locations
Arbeta på det sätt som passar dig bäst.

Arbeta på det sätt som passar dig bäst.

Flexibilitet är en viktig del av Dells verksamhetsstrategi som ger oss möjligheten att värva de bästa talangerna. En möjlighet att ändra kulturella normer, ledarskapsmetoder och arbetsprocesser till individernas och verksamhetens fördel. Det är ett nytt sätt att arbeta på när det gäller hur, var och när jobbet görs.

Som en del av Dells personalstrategi uppmuntrar Connected Workplace anställda att hitta nya sätt att arbeta på och fokuserar på att förbättra verksamhetens resultat, snarare än att bry sig om var jobbet görs. Vårt Connected Workplace-program ger behöriga medarbetare möjligheten att välja det sätt som passar dem bäst när det gäller arbete och fritid. Connected Workplace-alternativen för flexibelt arbete som finns tillgängliga för dig är:

  • Mobilt (telefonarbete): Utför ett heltidsarbete på en annan plats än den huvudsakliga arbetsplatsen en till fyra dagar i veckan, enligt ett formellt och pågående arbetsschema eller arrangemang.
  • Distansarbete: Utför ett heltidsarbete helt och hållet på en annan plats än den huvudsakliga arbetsplatsen (ingen bestämd skrivbordsplats på kontoret).

När mobilt arbete eller distansarbete inte finns tillgängligt eller inte fungerar för dig finns det andra flexibla arbetsalternativ som kanske passar dig, till exempel flextid, deltid, arbetsdelning eller kortare arbetsvecka.

Flexibla arbetsvillkor hjälper oss också att spara naturresurser och energi, minska utsläppen från transporter, öka säkerheten i samhället och minska belastningen på kollektivtrafiken. Det gör det också möjligt för oss att utnyttja våra kontorsytor på ett effektivare sätt, genom att låta medarbetarna arbeta var och när de är mest produktiva. Det minskar dessutom våra driftkostnader och vår miljöpåverkan.

Vi förstår att verktyg, teknik och utbildning är viktigt för våra medarbetare som arbetar mobilt eller på distans, eftersom detta skapar förutsättningar för att odla personliga samarbeten, bygga starka team och hantera en globalt utspridd arbetsstyrka. Därför fortsätter vi att investera i våra medarbetare och uppmuntra dem att använda de resurser som finns tillgängliga, till exempel virtuella utbildningar och en tillförlitlig IT-infrastruktur.

En inkluderande arbetsplats med mångfald

På Dell förstår vi att vi verkar i en värld som ständigt förändras. Vi inser att det är nödvändigt med mångfald och en inkluderande kultur för att vi ska kunna lyckas tillsammans som ett företag. För att bygga varaktiga relationer måste vi skapa en välkomnande arbetsplats där människor med olika bakgrunder kan mötas och uppnå bästa möjliga resultat. Genom att bejaka det unika hos olika medarbetare och utnyttja det på bästa sätt kan vi frigöra deras potential, främja innovation och skapa en miljö där vårt globala team kan göra ett så bra arbete som möjligt och tillgodose behoven hos våra kunder.

Två sätt som vi förverkligar vår inkluderande strategi på är:

Personalresursgrupper
Personalresursgrupper skapar en plattform för nätverkande, ledarskapsutveckling, ideellt arbete och ger ökade förutsättningar att förbättra affärsresultaten. Dell har personalresursgrupper som fokuserar på: kvinnor, afroamerikaner, latinamerikaner, asiater, HBTQ, funktionsnedsättningar, generationer, miljön, veteraner, kulturell mångfald och våra distansmedarbetare.

Utbildning i kulturell medvetenhet

Vi vill att alla våra team över hela världen respekterar och värdesätter varandra. Därför behöver samtliga medarbetare delta i en utbildning som stärker deras medvetenhet om dessa frågor. Medarbetarna får titta närmare på vilka beteenden som främjar och som inte främjar en inkluderande arbetsplats. Samtidigt får de verktyg som hjälper dem att stödja varandra och skapa en mer samarbetsinriktad miljö.