|

Policys

Utöver de avtalsvillkor som kan vara gällande mellan dig och Dell så är även följande policys tillämpliga. Vänligen läs igenom dessa då de innehåller viktig information om våra företagspolicys.