|

Koden för vår företagskultur

Hur vi arbetar. Hur vi leder.

Vi vet att vår företagskultur är viktig när det gäller hur vi bedriver verksamheten, hur vi lanserar produkter och hur vi leder varandra. Den beskriver vad vi bryr oss om, vad vi är villiga att investera i och de regler som definierar oss som ett team.

Vår företagskultur definieras av våra värderingar och förverkligas varje dag i hur vi arbetar och leder. Vi vet att företagskulturen är grunden för allt vi har uppnått och för alla framgångar som ligger framför oss. Det här är koden för vår företagskultur. #CultureCode.

 

Jobb hos Dell

Vad vi värdesätterVåra värderingar: vad vi tror på.

De främsta attributen i vår företagskultur som bidrar till våra framgångar är bland annat:
  • Kunder:  Vi anser att relationerna till våra kunder är det som verkligen särskiljer oss och de utgör grunden till våra framgångar.
  • Vinna tillsammans: Vi tror på våra medarbetare och värderar dem högt. Vi presterar bättre, är smartare och har roligare när vi arbetar som ett team snarare än enskilda personer.
  • Innovation: Vi tror att vår förmåga att förnya och främja banbrytande tänkande är en motor för tillväxt, framgång och utveckling.
  • Resultat: Vi tror på att erbjuda en exceptionell standard av kompetens och prestation.
  • Integritet: Vi tror på att integritet alltid måste styra vår starka önskan att vinna.

Vad vi förväntar oss av våra medarbetare har betydelse.

Vi tror att hur vi definierar vad vi förväntar oss av våra medarbetare, hur vi ger dem möjlighet och stöttar dem i att uppnå det samt hur vi mäter och belönar dem för det, är grundläggande för vår framgång och vår företagskulturs överlevnad.

Hur vi sätter kunderna i första hand

Hur vi sätter kunderna i första hand Vi gör alltid följande:
• Vi lyssnar och behandlar varje interaktion som en möjlighet att skapa ett äkta fan och en framtida affärsmöjlighet.
• Kom ihåg att det bara finns två jobb inom vårt företag: medarbetare som hjälper våra kunder och medarbetare som ger dem support.
• Lyft fram teammedlemmar som gör fantastiska saker för våra kunder.
• Hitta lösningar som hjälper våra kunder och leder dem till en bättre framtid.

Vi gör aldrig följande:
• Tar våra kundrelationer för givet, särskilt när det gäller våra mest lojala kunder.
• Sätter kunderna i sista hand när vi fattar beslut.
• Antar att en kundrelation är någon annans jobb.
• Gör det krångligt och svårt för kunderna.


Hur vi vinner tillsammans
Vi gör alltid följande:
• Vinner och förlorar som ett team.
• Vill gärna samarbeta och har modet att utmana och debattera det som är viktigt.
• Respekterar och värdesätter våra skillnader och anser att mångfaldig och inkluderande personal är en styrka.
• Erkänner och firar framgång.

Vi gör aldrig följande:
• Gör företaget till en plats där vi utövar strider eller sätter våra egna intressen framför företagets eller kundernas.
• Underminerar beslut som har fattats.
• Arbetar isolerat och väger inte in hur vårt arbete påverkar andra delar av företaget.


Hur vi vinner tillsammans
Hur vi förnyar
Hur vi förnyar Vi gör alltid följande:
• Lyssnar på våra medarbetare, våra kunder och våra partners för idéer och kreativt tänkande.
• Främjar vårt entreprenörskap som ett sätt att komma med banbrytande tänkande till företaget, våra kunder och branschen.
• Är flexibla, rörliga och villiga att förändras.

Vi gör aldrig följande:
• Slösar tid på sådant som våra kunder inte skulle värdesätta.
• Låter våra konkurrenter prestera bättre än, störa eller ersätta oss.
• Låter rädsla för misslyckanden hindra oss att ta smarta risker, tänka stort och agera modigt.Hur vi når resultat
Vi gör alltid följande:
• Mäter vår framgång genom att prestera bättre än marknaden och våra konkurrenter. Vi gillar att slå dem och det inspirerar oss.
• Tar ansvar och håller fast vid våra åtaganden. Vi gör vad vi säger.
• Led med energi, optimism och en inställning om att det går.
• Tänk och agera strategiskt och balansera kort- och långsiktiga arbetsprestationer.

Vi gör aldrig följande:
• Antar att bara människor med ledartitlar eller -befattningar kan leda.
• Hittar på ursäkter eller skyller på andra för våra resultat.
• Förlitar oss på tidigare framgångar eller nöjer oss med medelmåttighet.
• Missar att använda oss av data eller ta med fakta och alternativ när vi fattar beslut.Hur vi når resultat
Hur vi uppvisar integritet
Hur vi uppvisar integritet  Vi gör alltid följande:
• Spelar för att vinna, på rätt sätt, varje dag.
• Visar mod och talar öppet för att skydda vår personal, våra team och Dell-varumärket.
• Är stolta över att vara ärliga, transparenta och pålitliga.
• Bidrar till mänskliga framsteg i samhället och världen där vi arbetar och lever.

Vi gör aldrig följande:
• Kompromissar med vår integritet, ALDRIG NÅGONSIN, även om vi är under hårt tryck.
• Tolererar respektlöshet, rädsla eller tvång.
• Vänder bort blicken eller kommer med ursäkter när det gäller etik.
• Viker från Dells uppförandekod.Hur vi leder har betydelse.

Det finns människor som tror att resultaten är det enda som är viktigt när det gäller ledarskap. Det finns andra som tror att vad som räknas är att stå upp för rätt saker. På Dell tror vi att de bästa ledarna gör både och. De har kompetens att se till att de och andra lyckas med det de gör och de har förmågan att göra det på rätt sätt.

Den här typen av ledarskap är något du tror på och väljer att göra. Det är inte en gåva eller något du föds med. Det är inte en titel och det kommer inte med en befordran. Ledarskap handlar om att inspirera andra att följa. Det är en metod och en ordning. Ledarskap är ett val som bottnar i vad du tror på och när vi tror på och gör rätt saker kan vi påverka alla delar av vårt liv. Hur vi leder har betydelse. Det är så vi leder på Dell.

Vi leder med relationer

Relationer

Vi jobbar hårt för att skapa förtroende i allt vi gör. Vi vet att starka relationer inte bara leder till affärsframgångar utan även personlig tillfredsställelse.

 

Vi leder med driv

Driv

Vi förstår att ambition, energi och mod är sällsynt och svårt att coachas till. Vi främjar dessa egenskaper i oss själva och andra men kombinerar ambitionen med en stark önskan om att göra vad som är rätt.

 

Vi leder med gott omdöme

Gott omdöme

Vi strävar efter att fatta kloka beslut. Vi utgår ifrån fakta och vi värdesätter våra kunskaper om marknaden och våra konkurrenter. Vi tänker efter ordentligt när vi gör val. När vi står inför motstridiga intressen sätter vi kunderna, företaget och medarbetarna i första hand. Även om vi tar våra beslut på allvar är vi flexibla. Vi ändrar riktning om det är det rätta att göra och vi låter inte byråkrati stå i vägen för våra beslut.

vi leder med vision

Vision

Vi är noga med att definiera framgång och är obevekliga när det gäller att informera det globala teamet om den visionen på ett enkelt, levande och tilltalande sätt. Vi vet att varför vi vill uppnå något är lika viktigt som vad vi vill uppnå. Vi sätter våra beslut i ett sammanhang och tydliggör hur de är till nytta för företaget och våra kunder.

 

Vi leder med optimism

Optimism

Vi vet att människor inte följer skepticism eller cynism. Vi är realister men är samtidigt optimister när det gäller våra medarbetare, deras potential och framtiden. Vi vet att förtroende tar energi och att våra team räknar med att vi är en stark källa för optimism även under svårare tider.

Vi leder med ödmjukhet

Ödmjukhet

Vi är säkra på vår förmåga att få saker gjorda och ta oss an utmaningar men vi blandar den säkerheten med den kunskap som kommer med erfarenheten. Vi erkänner att vi inte alltid har rätt och att vi kanske inte alltid är smartast, och vi välkomnar feedback, tar ansvar för våra brister och vet att våra framgångar inte bara är vår förtjänst.

Vi leder med anspråkslöshet

Anspråkslöshet

Vi vet att ledarskap handlar om hur vi når framgång och särskilt om hur vi hjälper andra att nå framgång. Vi bryr oss om vilken effekt vårt ledarskap har på de människor vi leder. Vi investerar i dem, utvecklar dem och gör allt vi kan för att hjälpa dem att nå sina mål och göra sitt bästa för Dell och de kunder vi hjälper.