|

Dells molntjänster

Om ingen annan skriftlig överenskommelse föreligger mellan dig och Dell, styr Dells avtal om molnlösningar försäljningen av Dells molntjänster och Dells SaaS-produkter (Software-as-a-Service) till dig.

Förutom avtalet om molnlösningar beskrivs enskilda SaaS-erbjudanden och molnbaserade erbjudanden mer detaljerat i servicebeskrivningarna, i information om erbjudandet och/eller i kundspecifika arbetsbeskrivningar som innehåller viktig information om ditt köp och om hur Dell utför sådana tjänster. I offerten, beställningsbekräftelsen, på fakturan eller kvittot från Dell finns utförliga villkor för de SaaS-erbjudanden eller molnbaserade erbjudanden som du har köpt.

Om det saknas en beskrivning av tjänsten eller erbjudandet nedan kan du kontakta en lokal Dell Services-representant för att ta reda på om tjänsten är tillgänglig i ditt land.