|

Onlineplattform för tvistlösning

Det finns en onlineplattform för tvistlösning vid konsumenttvister inom EU, du når den med hjälp av följande länk http://ec.europa.eu/odr