|

Returer

Företagskunder (inklusive kunder inom offentlig sektor) har ingen automatisk returrätt, men kan returnera felaktiga, bristfälliga eller skadade produkter. Klicka här för mer information.

Företagskunder har ingen automatisk returrätt. Dock har företagskunder möjlighet, i enlighet med Dells försäljningsvillkor, att efter skälig besiktning efter produkternas leverans returnera felaktiga eller skadade produkter eller förpackningar. Kunden ska också underrätta Dell om sådana problem som borde märkas efter en skälig besiktning och testning av produkterna varpå Dell ska, efter eget gottfinnande, reparera eller ersätta produkten i fråga.
  1. Returer

    Returer