|

Garantier


Dells tillverkargarantier till företagskunder framgår utförligt i Försäljningsvillkoren