|

Garantier

Produkter

Reklamationsrätt - Dell reparerar eller ersätter defekt Produkt i enlighet med tvingande konsumentlagstiftning, med reklamationsrätt tre år från leverans. Vad avser tredjepartsprodukter kan Dell i vissa fall be tredjepartsleverantörer/licensgivare av tredjepartsprogramvara kontakta Konsumenten för att undersöka om felet exempelvis kan avhjälpas genom telefonsupport. Den treåriga reklamationsrätten gäller inte förbrukningsvaror så som toner till skrivare. Reklamationsrätten för batterier till bärbara datorer, vars hållbarhet beror på användningsfrekvensen, kan beroende på omständigheterna vara kortare än tre år.

Service

Utöver reklamationsrätten enligt ovan kan Konsumenten köpa till ytterligare Service från Dell. Konsumentens köp av Service påverkar inte de rättigheter som Konsumenten garanteras enligt tvingande lagstiftning vilken alltså gäller parallellt med köpt Service. Dells åtaganden i samband med Konsumentens köp av Service framgår av Dells Servicebeskrivningar. Samtliga Servicebeskrivningar finns tillgängliga på www.dell.se/servicedescriptions. Service som utförs inom ramen för garantin, liksom annan reparationsservice, utförs inom rimlig tid.

Programvara

Såväl Dellmärkt Programvara som tredje parts Programvara är föremål för licensvillkor. Dessa licensvillkor tillhandahålls tillsammans med programvaran, vid Produktens uppstart, eller när programvaran laddas ned eller aktiveras. I avsaknad av medföljande licensvilllkor till Dells programvara ger Dell dig en icke-exklusiv, ej överförbar licens att få tillgång till och använda Dells programvara under serviceavtalets giltighet och/eller produktens livstid där så är tillämpligt.