|

Återförsäljare

Dessa villkor (Dell’s Channel Partner/Återförsäljaravtal) reglerar ditt köp av produkter, programvara och service för återförsäljning av dessa produkter, programvara och service till en tredje part (en annan återförsäljare eller slutanvändare)


  1. Supplementary Terms for Infrastructure Products Resale

    I tillägg till Dell’s Channel Partner/Återförsäljaravtal gäller följande villkor för återförsäljning av Infrastruktur-produkter: