|

Returer

Återförsäljares returrätt regleras av Dells Återförsäljar/Channelpartneravtal, eller där så är tillämpligt, ett mellan parterna förhandlat avtal. Klicka här för mer information.  

Slutkunder som köpt Producter, Service eller Programvara från en av Dells återförsäljare hänvisas till återförsäljarens försäljningsvilkor och annan säljdokumentation (offert, orderbekräftelse, faktura eller kvitto) för att ta del av eventuella returmöjligheter. Dell har inte möjlighet att ta emot returer eller betala tillbaka någon köpeskilling till kunder som köpt via någon av Dells Återförsäljare. (Dock kommer Dell att utföra service i enlighet med gällande garantier eller servicenivåer.)