Hjälp mig att välja: Olycksskadeskydd

     

   Olycksskadeskydd

Olycksskadeskydd

Olycksskadeskydd* hur försiktig du än är kan olyckan ändå vara framme. Skydda din dator mot de faror den utsätts för vid dagligt bruk med olycksskadeskydd*. Med olycksskadeskydd får du ditt system reparerat om det har skadats genom en olyckshändelse som inte täcks av den begränsade maskinvarugarantin,* inklusive:

  • Överspänning eller om skärmen går sönder – reparation av datorn om den skulle drabbas av oförutsedd överspänning eller om skärmen råkar gå sönder eller skadas
  • Vätskespill – reparation av datorn om vätska spills på eller i enheten
  • Enheten tappas eller faller – reparation av din dator om du skulle råka tappa den, om den faller ner eller om den får en annan stöt av en olyckshändelse


Om du önskar en gratis papperskopia vänligen kontakta oss antingen via email PL.referrals@aig.com eller via post AIG Personal Lines, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, UK. Vänligen ange ditt försäkringsnummer, försäkringstagare samt den adress du vill att handlingarna ska skickas till.