|

Dell Premium Support

Dell Premium Support

Premium Support

 

Förnya eller uppgradera nu   Kontakta teknisk support

 

Premium SupportExperthjälp till hands. Dygnet runt. Alla dagar.

Räkna med snabb och personlig support i realtid dygnet runt, alla dagar. Med Dell Premium Support kommer våra experter att kontakta dig om de upptäcker ett problem. SupportAssist*-teknik gör det möjligt för våra engagerade experter att lösa problem så att du snabbt kan återuppta arbetet. Och om vi inte kan lösa ditt problem på distans så skickar vi en Dell-tekniker till dig.

Det är problemfri hjälp av vänliga experter.

Välj Premium Support

Är du intresserad av att få support som omfattar virusborttagning, reparationer vid olyckor och prediktiv* problemteknik? Premium Support Plus har det. Här finns mer information.
Här finns mer information om alla serviceplaner

Här finns mer information om alla serviceplaner. (på engelska)
Viktig information*

premium-support-plus

Premium Support Plus
Optimal support för extraordinära upplevelser
.
Grundläggande maskinvaruservice

Grundläggande maskinvaruservice
Skydd för datormaskinvara.

Utbildningsbibliotek

Video om SupportAssist för hemdatorer
Video om SupportAssist för
hemdatorer
(på engelska)
Grafisk presentation av  SupportAssist för hemdatorer
Grafisk presentation av
SupportAssist för hemdatorer
(på engelska)
Översiktskort om Premium Support Plus
Översiktskort om Premium Support Plus
(på engelska)

Dell – PremiumSupport          Dell Premium Support