|

Služby obnovy majetku a recyklácie zariadení

Predaj a poskytovanie Služieb obnovy majetku a recyklácie zariadení zo strany spoločnosti Dell sa riadia opisom služby a špecifikáciami ponuky uvedenými nižšie.