|

Služby nasadenia

Predaj a poskytovanie Služieb nasadenia zo strany spoločnosti Dell sa riadia opisom služby a špecifikáciami ponuky uvedenými nižšie. Pozrite si zoznam uvedený nižšie, aby ste sa zoznámili s opisom služby a špecifikáciami ponuky Služieb nasadenia, ktoré ste si zakúpili.

Ak sa nižšie nezobrazuje žiadny opis služby ani špecifikácia ponuky, obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Dell Services a overte si dostupnosť tejto služby vo vašej krajine.