|

Konfigurácia a nasadenie pre koncového používateľa

Predaj a poskytovanie služieb konfigurácie, nasadenia a správy obrazu koncovému používateľovi zo strany spoločnosti Dell sa riadia opisom služby a špecifikáciami ponuky uvedenými nižšie.