|

Podniková konfigurácia a nasadenie

Predaj a poskytovanie Služieb podnikovej konfigurácie a nasadenia zo strany spoločnosti Dell sa riadia opisom služby a špecifikáciami ponuky uvedenými nižšie.