Opis služby Dell Poistenie ochrany pred neúmyselnou škodou   vymedzuje rozsah služby, požadovaný postup služby, voliteľné služby a ďalšie dôležité podmienky a ustanovenia súvisiace s objednaním služieb od spoločnosti Dell.