Opis služby Doplnok Dell EMC ProSupport Add-on pre High Performance Computing (Dell EMC ProSupport Add-on for High Performance Computing (HPC)) vymedzuje rozsah služby, požadovaný postup služby, voliteľné služby a ďalšie dôležité podmienky a ustanovenia súvisiace s objednaním služieb od spoločnosti Dell.