Opis služby Služba ponechania si pevného disku pre podniky/služba ponechania si komponentov pre podniky vymedzuje rozsah služby, požadovaný postup služby, voliteľné služby a ďalšie dôležité podmienky a ustanovenia súvisiace s objednaním služieb od spoločnosti Dell.