|

Logistické služby

Predaj a poskytovanie Logistických služieb zo strany spoločnosti Dell sa riadia opisom služby a špecifikáciami ponuky uvedenými nižšie.