|

Riadené služby

Predaj a poskytovanie Riadených služieb zo strany spoločnosti Dell sa riadia opisom služby a špecifikáciami ponuky uvedenými nižšie.

Ak sa nižšie nezobrazuje žiadny opis služby ani špecifikácia ponuky, obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Dell Services a overte si dostupnosť tejto služby vo vašej krajine.