|

Cloudové služby spoločnosti Dell

Ak nebude inak písomne dohodnuté medzi vami a spoločnosťou Dell, predaj Cloudových služieb spoločnosti Dell a produktov riešenia spoločnosti Dell Software-as-a-Service (SaaS) vašej osobe sa riadia Dohodou o cloudových službách spoločnosti Dell.

Popri Dohode o cloudových službách sú jednotlivé ponuky riešenia SaaS a ponuky založené na cloude podrobnejšie opísané nižšie v opise služieb, špecifikáciách ponuky a výkazoch práce pre konkrétneho zákazníka, ktoré obsahujú dôležité podrobnosti týkajúce sa vášho nákupu a poskytovania týchto služieb zo strany spoločnosti Dell. Aby ste si overili podrobné podmienky ponúk riešenia SaaS alebo ponúk založených na cloude, ktoré ste si zakúpili, prečítajte si vašu cenovú ponuku, potvrdenie objednávky, faktúru alebo potvrdenie od spoločnosti Dell.

Ak sa nižšie nezobrazuje žiadny opis služby ani špecifikácia ponuky, obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Dell Services a overte si dostupnosť tejto služby vo vašej krajine.