|

Služby zabezpečenia informácií

Predaj bezpečnostných služieb spoločnosťou Dell a ich plnenie sa riadi popismi služieb a ďalšími špecifikáciami. Obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Dell, od ktorého získate informácie o dostupnosti týchto služieb vo vašej krajine a príslušné popisy služieb.