|

Služby podpory

Komplexné prostredia vyžadujú skutočnú podporu na úrovni podniku

Pri rýchlosti, s akou sa rozvíja podnikové prostredie, neboli tlaky na zavádzanie nových technológií do prostredia IT nikdy väčšie. Držanie kroku s režijnými nákladmi, viacerými dodávateľmi hardvéru a softvéru a zvyšujúcimi sa nárokmi na stabilitu systémových aplikácií pre koncového používateľa vyžaduje čas a vysoký stupeň odbornosti. Môže však priniesť podstatné výhody pre váš podnik.

Je ľahšie reagovať na požiadavky a komplexnosť IT, ak máte na svojej strane tých správnych expertov. So službami technickej podpory od spoločnosti Dell získate všetku potrebnú odbornú pomoc, nástroje a technologické zdroje a vy sa môžete sústrediť na rast podniku a udržiavanie konkurencieschopnosti v stále sa meniacom prostredí.
Kontaktujte odborníka spoločnosti Dell

Služby

 1. podpora prosupport od spoločnosti Dell so zrýchleným časom reakcie

  Možnosti dodania dielov a práce

  Vyhnite sa neplánovaným výpadkom a zabezpečte maximálny prevádzkový čas pre podporu požiadaviek IT.

 2. Podpora Dell ProSupport Plus

  ProSupport Plus pre podniky

  Využite prvotriednu údržbu systémov, odbornosť a pomoc technickej podpory, aby ste sa mohli nerušene venovať tomu najdôležitejšiemu – svojmu podnikaniu.

 3. Služba uchovávania, ochrany a správy dát od spoločnosti Dell

  ProSupport pre podniky

  Naši vysoko kvalifikovaní odborníci a softvérové možnosti poskytujú podnikovú podporu tech-to-tech pre váš hardvér.

 4. služby s pridanou hodnotou Dell ProSupport

  Špecializované služby na mieste

  Rozšírte svoje IT zdroje s prídavnou podporou od spoločnosti Dell a získajte tak pomoc priamo na mieste, vďaka ktorej skrátite čas reakcie, dosiahnete požadovaný výkon a dokážete rýchlo realizovať kritické projekty.

 5. služby dell prosupport s pridanou hodnotou

  Poradenské služby IT Advisory

  Obmedzte neplánované výpadky a optimalizujte pracovný výkon a stabilitu vďaka poradenským službám IT Advisory (ITAS) – dvojúrovňovému komplexnému programu, ktorý poskytuje proaktívne výkazy a analýzy vytvorené na uspokojenie jedinečných potrieb vašej organizácie.

 6. SupportAssist

  SupportAssist

  Vyriešte problémy rýchlejšie vďaka automatizovanej preventívnej a prediktívnej technológii podpory SupportAssist.

 7. služby dell prosupport

  TechDirect

  Využite tento samoobslužný portál na školenie personálu a podporu svojich systémov. Vytvorili sme ho na to, aby pomohol vášmu tímu pre IT pracovať efektívnejšie

Zdroje

 1. Ak si chcete prečítať súbor PDF, kliknite sem

  Štúdia „Ako na podporu komplexných dátových centier“ (Supporting the Complex Data Center) (v angličtine)

  Táto štúdia spoločnosti IDC poukazuje na dôležitosť služieb podpory pre dátové centrá.

 2. Podpora Dell ProSupport v prípade viacerých dodávateľov

  Podpora Dell ProSupport v prípade viacerých dodávateľov (V angličtine)

  Podpora Dell ProSupport v prípade viacerých dodávateľov vás oslobodzuje od komplikovanej správy zmlúv s viacerými dodávateľmi.

Služby

 1. Podpora Dell ProSupport

  ProSupport One

  Tento balík služieb podpory poskytuje hardvérovú aj softvérovú podporu, vďaka ktorej budete môcť svoje zariadenia používať bez obáv nezávisle od toho, či ste malá firma alebo globálna korporácia.

 2. Služba pri náhodnom poškodení tovaru

  Služba pri náhodnom poškodení tovaru

  Vďaka poisteniu pre prípad náhodného poškodenia a servisným službám firmy Dell je vaše zariadenie vždy pripravené pracovať na plný výkon.

 3. SupportAssist

  SupportAssist

  Vyriešte problémy rýchlejšie vďaka automatizovanej preventívnej a prediktívnej technológii podpory SupportAssist.

 4. Podpora ProSupport od spoločnosti Dell

  Podpora ProSupport od spoločnosti Dell

  Bez ohľadu na to, či máte malý podnik alebo veľkú medzinárodnú firmu, vaši zamestnanci potrebujú byť uistení o dobrom výbere hardvéru pre koncového používateľa.

 5. Ponechanie pevného disku

  Ponechanie pevného disku

  Majte kontrolu nad nefunkčnými diskami plne vo svojich rukách, aby ste zachovali bezpečnosť tajných, dôverných alebo citlivých údajov.

 6. Podpora Dell ProSupport Plus pre počítače a tablety

  Podpora ProSupport Plus pre počítače a tablety

  Služba ProSupport Plus poskytuje základnú podporu, ktorá znižuje vyťaženosť IT, chráni zariadenia a zabraňuje vzniku problémov.

Zdroje

 1. Komplexná softvérová podpora

  Komplexná softvérová podpora: klientske a podnikové riešenia (v angličtine)

  13. 11. 2018

  Tento technický list uvádza zoznam všetkých softvérových produktov, ku ktorým poskytujeme podporu. Naše služby ProSupport Suite a Premium Support zahŕňajú podporu pre softvér nainštalovaný v serveroch, sieťovom hardvéri a ukladacích zariadeniach, a tiež pre stolové počítače, notebooky, tenké klienty a tablety koncových používateľov.

 2. ProSupport a Premium Support

  Pomoc formou spolupráce v rámci podpory ProSupport a Premium Support (v angličtine)

  Tento technický list uvádza zoznam tretích strán, s ktorými spolupracujeme pri riešení problémov našich zákazníkov. Dostupnosť produktov a služieb sa líši v závislosti od krajiny.

 3. Ak si chcete prečítať súbor PDF, kliknite sem

  Podpora ProSupport pre softvérové aplikácie (v angličtine)

  Tento technický list uvádza zoznam všetkých softvérových aplikácií, ktoré podpora ProSupport oprávňuje na využívanie zmluvnej podpory pre softvér.

 4. Podpora Dell ProSupport v prípade viacerých dodávateľov

  Podpora Dell ProSupport v prípade viacerých dodávateľov (V angličtine)

  Podpora Dell ProSupport v prípade viacerých dodávateľov vás oslobodzuje od komplikovanej správy zmlúv s viacerými dodávateľmi.