|

Dell Newsroom

Dell Newsroom

Váš zdroj najnovších informácií o spoločnosti Dell a o odvetví

Spoločnosť Dell na FacebookuSpoločnosť Dell na TwitteriSpoločnosť Dell na YouTubeSpoločnosť Dell na FlickriZapojte sa do konverzácie. Počúvame.


Tlačové správy Tlačové materiály (v angličtine) Spoločnosť Dell v správach (v angličtine)
Tlačové správy Tlačové materiálySpoločnosť Dell v správach
Najnovšie informácie o produktoch od spoločnosti Dell vrátane uvedení produktov na trh, ekologických iniciatív a technologických oznámení. Komplexný zdroj rozsiahleho pokrytia najvýznamnejších podujatí spoločnosti Dell v tlači a médiách.Prečítajte si o spoločnosti Dell v článkoch na webe.

Blogy komunity (v angličtine)Priemyselní analytici
(v angličtine)
Blogy komunity DellPriemyselní analytici 
Priama výmena informácií so zákazníkmi spoločnosti Dell o technológiách, ktoré nás všetkých spájajú.Prečítajte si najnovšie informácie o výskume a perspektívach od analytikov a vplyvných osôb týkajúce sa trendov, ktoré tvarujú odvetvie IT.
RSS