|

Naši ľudia | Aisling Keegan

Naši ľudia | Aisling

Kedy ste prišli do spoločnosti Dell a aké pozície ste v nej zastávali?

Do spoločnosti Dell som prišla 15. novembra 1999 a pracovala som na oddelení riadenia priameho predaja, oddelení riadenia hlavného predaja a na pozícii riaditeľky regionálneho predaja na úsekoch CSMB a PLE.

Aké povinnosti obsahuje vaša súčasná pozícia?

Riadim tím približne 100 predajcov a ďalší virtuálny tím 60 predajcov, pracovníkov technickej podpory, radových zamestnancov a pracovníkov podpory predaja. Mojou úlohou je zabezpečovať chod celého reťazca činností, od zapojenia virtuálneho tímu, cez rast v oblasti získavania zákazníkov, distribučnú spoluprácu, až po zabezpečovanie dobrých skúseností zákazníkov.

Ako by ste opísali kultúru spoločnosti Dell?

Angažovaná, poskytujúca podporu, energetická. Podporuje otvorené, priame a dôveryhodné vzťahy, a to interne aj externe.

Čo by podľa vás mali vedieť ľudia, ktorí majú záujem v nej pracovať?

Že je to skvelá spoločnosť zameraná na zákazníka, ktorej vždy leží na srdci najlepší záujem svojich zamestnancov. Spoločnosť, ktorá ocení talent a neustále podporuje a rozvíja schopnosti svojich zamestnancov.

Čo vás v spoločnosti Dell drží?

Pozitívne, autentické vodcovské prostredie, tímy, s ktorými pracujem, neustála podpora počas celého desaťročia a otvorené prostredie.

Čo pozitívne podľa vás priniesla zmena stratégie spoločnosti Dell?

Získali a rozvinuli sme nové schopnosti a spoločným úsilím sa nám podarilo zavŕšiť prípravu portfólia tak, aby zákazníkom poskytovalo všetky riešenia.

Na akých projektoch ste v poslednom čase pracovali a aké kariérne posuny v spoločnosti Dell vám to prinieslo?

K mojim posledným projektom patria projekt konsolidácie jednotného pracoviska (2009) (úspory vo výške 1,3 milióna USD na prevádzkových nákladoch), projekt transformácie interného predaja (2009), prvý interný tím predaja na úseku PLE v krajinách EMEA, ktorý spustil program vytvárania zákazníckych hodnôt (2010 až 2011), projekt šéfa pracoviska na využívanie plného potenciálu krajín EMEA (2011)

K mojim pracovným úspechom patrí ocenenie VP Gold Award za osobitný prínos pre podnik, 2011, nominácia na manažéra predaja roka na úseku LE pre krajiny EMEA na udeľovaní cien Global PLE FRS v Las Vegas v januári 2011, finalistka národnej ceny pre ženy v podnikaní, kategória Podnikateľka roka, 2010 (externá cena), 1 z 3 žien v krajinách EMEA nominovaná ako delegátka na globálny samit pre ženy, Peking, 2010

Ako ste pomáhali zákazníkom rásť a prosperovať?

Školenie tímov predajcov pomocou postupov vytvárania zákazníckych hodnôt, aby dôkladne porozumeli práci so zákazníkmi, problémom, ktoré zákazník rieši alebo materiálnym ziskom, ktoré chce zákazník dosiahnuť, čo prináša spoločnosti Dell príležitosť ušiť mu riešenia na mieru.

V čom sa spoločnosť Dell líši od iných zamestnávateľov, pokiaľ ide o jej zámer byť zamestnávateľom, pre ktorého sa ľudia radi rozhodujú?

Záleží jej na svojich zákazníkoch a zamestnancoch. Spoločnosť Dell pomáha zákazníkom a zamestnancom uspieť a neustále vytvára zákaznícke a zamestnanecké hodnoty.

Piatimi slovami opíšte dojem zo spoločnosti Dell.

Výnimočná a vzrušujúca cesta.

pracovné miesta v spoločnosti dellPracovné miesta v spoločnosti Dell

Explore our locations worldwide

preskúmajte pobočky spoločnosti dell na celom svete Preskúmajte pobočky spoločnosti Dell na celom svete

Video

 • Odstrániť CareersOurPeople_Leonor.jpg
  Our People | Leonor
  2:4
  Odstrániť careers-ourpeople-vanice.jpg
  Our People | Vanice
  2:10