|

Naši ľudia | Angela Foxová

AngelaKedy ste prišli do spoločnosti Dell a aké pozície ste v nej zastávali?

 • Január 2007 – január 2009: výkonná riaditeľka – Riešenia, Austrália a Nový Zéland
 • Február 2009 – október 2009: výkonná riaditeľka – Riešenia, tichomorská Ázia a Japonsko (verejný sektor)
 • Október 2009 – September 2010: materská dovolenka
 • Október 2010 – marec 2011: výkonná riaditeľka – Riešenia, tichomorská Ázia a Japonsko (verejný sektor)
 • Apríl 2011 – november 2012: výkonná riaditeľka – Riešenia, tichomorská Ázia a Japonsko (verejný sektor a veľké podniky)
 • November 2012 – súčasnosť: viceprezidentka – Infraštruktúra a cloud computing (I&CC), tichomorská Ázia a Japonsko

Aké zodpovednosti máte vo svojej súčasnej pozícii?

Som zodpovedná za riadenie rastu úseku Infraštruktúra a cloud computing spoločnosti Dell v regióne tichomorskej Ázie a Japonska, zároveň som generálna manažérka úseku služieb a umožňujem, aby všetky oblasti úseku služieb spoločnosti Dell čo najlepšie slúžili svojim zákazníkom.

Ako by ste opísali kultúru spoločnosti Dell?

Začleňujúca, ohľaduplná a inovačná. S tým, ako sa naďalej vyvíjame a meníme spolu s trhom, sú čerstvé perspektívy vítané a spoločnosť Dell sa nadovšetko ostatné stará o svojich ľudí.

Čo by podľa vás mali vedieť ľudia, ktorí majú záujem pracovať v spoločnosti Dell?

Pracujeme v odvetví, ktoré sa neustále mení, a s tým súvisí potreba byť nezlomný voči tejto zmene. Musíte sa vedieť prispôsobiť potrebám trhu a nášho podnikania a občas dokázať pracovať s nejasnosťami.

Čo vás v spoločnosti Dell drží?

Som nadšená z vplyvu, ktorý ja a môj tím môžeme mať na výsledky nášho podnikania… Úsek riešení pre veľké podniky je v centre našej transformácie ako spoločnosti. Tieto výsledky sú však možné len vďaka snahe a výsledkom našich ľudí a podľa môjho názoru je tím v spoločnosti Dell inšpirujúci, zanietený, ctižiadostivý, no napriek tomu skromný.

Na akých projektoch ste v poslednom čase pracovali a aké kariérne úspechy ste v spoločnosti Dell dosiahli?

Ako člen tímu vedenia pre oblasť verejného sektora a veľkých podnikov v regióne tichomorskej Ázie a Japonska zohrávam kľúčovú úlohu v riadení celkovej transformácie úseku služieb, čo zahŕňa podporu efektívneho nasadenia hlavných zdrojov, priebežný rozvoj nášho predajného tímu a vytvorenie schopnosti poskytovania komplexných služieb.

Niektoré z hlavných kariérnych úspechov:

 • Rast v oblasti riešení (oblasť veľkých podnikov aj riešení v rámci verejného sektora a veľkých podnikov v regióne tichomorskej Ázie a Japonska).
 • Zakladajúca členka rady pre diverzitu v regióne tichomorskej Ázie a Japonska a spustenie rady pre diverzitu pre Austráliu a Nový Zéland.
 • Podnikateľské a profesionálne úspechy ľudí, ktorých riadim a zaškoľujem.

Aké pozitívne účinky ste pozorovali ako dôsledok prechodu stratégie spoločnosti Dell?

Naša transformácia úseku riešení je kritická pre pokračujúci úspech spoločnosti Dell a našu celkovú významnosť na trhu. Náš záväzok voči tejto transformácii preukazujú akvizície, ktoré naďalej uskutočňujeme (napr. spoločnosti Compellent, KACE, EQL, Force10 atď.), investície, ktoré vynakladáme do prijímania špecialistov, ako aj pokračujúca transformácia nášho predajného tímu s globálnym nasadením iniciatív ako napr. Vytváranie hodnoty zákazníka (CCV). Toto má priamy vplyv na úroveň angažovanosti s našimi zákazníkmi a na šírku portfólia produktov od spoločnosti Dell, ktoré zakupujú na riešenie svojich potrieb ako podniku.

Ako ste pomáhali zákazníkom rásť a prosperovať?

Riešenia, ktoré môj tím vyvíja a predáva v celom regióne, pomáhajú podporovať dosahovanie cieľov zákazníkov. Mojou hlavnou úlohou je podporovať tím pri dosahovaní týchto cieľov buď priamo prostredníctvom mojej vlastnej angažovanosti so zákazníkmi alebo prostredníctvom pomoci, ktorú poskytujem pri riadení iniciatív/programov zjednodušujúcich túto úlohu.

V čom sa spoločnosť Dell líši od iných zamestnávateľov, pokiaľ ide o jej zámer byť zamestnávateľom, pre ktorého sa ľudia radi rozhodujú?

Oddanosť, ktorú preukazujeme našej stratégii Ľudia. Konkrétne naše zameranie na rozvoj ľudí tak, aby boli čo najlepší, v prostredí, ktoré je rozmanité a začleňujúce zároveň, ako aj naša ochota poskytnúť každému hlas, ktorý ovplyvňuje vedenie a tvaruje smerovanie našej spoločnosti.

pracovné miesta v spoločnosti dellPracovné miesta v spoločnosti Dell

Explore our locations worldwide

preskúmajte pobočky spoločnosti dell na celom svete Preskúmajte pobočky spoločnosti Dell na celom svete

Video

 • Odstrániť CareersOurPeople_Leonor.jpg
  Our People | Leonor
  2:4
  Odstrániť careers-ourpeople-vanice.jpg
  Our People | Vanice
  2:10