|

Naši pracovníci | Vanice Hayes

VaniceKedy ste prišli do spoločnosti Dell a aké pozície ste v nej zastávali?

V spoločnosti Dell pracujem od júla 1999 a zastávala som rôzne pozície v oblasti školenia a rozvoja pracovníkov predaja: školiteľka predaja, poradkyňa pre predaj, manažérka školení, manažérka globálnych školiacich programov, riaditeľka pre školenia a teraz som senior konzultantkou pre podporu predaja).

Aké zodpovednosti máte vo svojej súčasnej pozícii?

Vo svojej súčasnej pozícii som zodpovedná za spoluprácu s tímami zloženými z pracovníkov s rôznymi funkciami a naším cieľom je podporovať pracovníkov a manažérov v oblasti predaja.

Ako by ste opísali kultúru spoločnosti Dell?

Podľa mňa je kultúra spoločnosti Dell otvorená a podporuje spoluprácu.

Čo by podľa vás mali vedieť ľudia, ktorí majú záujem v nej pracovať?

Kto má záujem pracovať v spoločnosti Dell, potrebuje vedieť, že všetko, čo robíme, sa točí okolo zákazníkov.

Čo vás v spoločnosti Dell drží?

V spoločnosti Dell ma drží dobrý kolektív a práca.

Na akých projektoch ste v poslednom čase pracovali a aké kariérne posuny v spoločnosti Dell vám to prinieslo?

Nedávno som sa zapojila do dobrovoľníckych činností svojho tímu. Medzi významné momenty mojej kariéry patrí zastupovanie spoločnosti Dell na konferenciách o profesionálnych školeniach, účasť na programoch rozvoja vedúcich pracovníkov a získanie zeleného pásu v programe Six Sigma.

Čo pozitívne podľa vás priniesla stratégia spoločnosti Dell?

Stratégia spoločnosti Dell je prínosom pre našich zákazníkov a pomáha im ľahšie dosahovať ich ciele. Stratégia spoločnosti Dell v oblasti ľudských zdrojov zas inšpiruje pracovníkov, aby pracovali najlepšie, ako vedia, a radi chodili do práce.

Ako ste pomáhali zákazníkom rásť a prosperovať?

Mojimi zákazníkmi sú naši pracovníci predaja a ich manažéri. Pomáham im rásť a prosperovať tým, že im zabezpečujem efektívne školiace programy, ktoré im pomáhajú rozvíjať sa vo svojej súčasnej pozícii a tiež pripraviť sa na budúce pozície.

V čom sa spoločnosť Dell líši od iných zamestnávateľov, pokiaľ ide o jej zámer byť zamestnávateľom, pre ktorého sa ľudia radi rozhodujú?

Spoločnosť Dell poskytuje riešenia pre flexibilnú prácu, ktoré umožňujú pracovníkom podávať maximálny výkon tak, ako je to pre každého z nich najefektívnejšie.

Opíšte svoju skúsenosť so spoločnosťou Dell niekoľkými slovami.

Dynamická, vzrušujúca, uspokojujúca a príjemná.

Vybrané video: Vanice

Our People | Vanice

"Dell provides flexible work solutions that allow team members to do their best work in a way that’s most effective for the individual."

pracovné miesta v spoločnosti dellPracovné miesta v spoločnosti Dell

Explore our locations worldwide

preskúmajte pobočky spoločnosti dell na celom svete Preskúmajte pobočky spoločnosti Dell na celom svete

Video

 • Odstrániť CareersOurPeople_Leonor.jpg
  Our People | Leonor
  2:4
  Odstrániť careers-ourpeople-vanice.jpg
  Our People | Vanice
  2:10