|

Záväzok spoločnosti Dell voči kandidátom

Záväzok spoločnosti Dell voči kandidátom, bez ohľadu na umiestnenie alebo úroveň, znamená, že kandidáti môžu očakávať:

  • realistický náhľad na prácu a pracovný pohovor,
  • možnosť kladenia akýchkoľvek otázok, na ktoré dostanú transparentnú a úprimnú odpoveď,
  • spravodlivosť rozhodovania pri možnostiach, kde kvalifikácia spĺňa požiadavky,
  • komunikáciu po pohovore a ďalšie kroky v lehote do siedmich dní,
  • najlepšiu možnú ponuku už od začiatku prijímacieho procesu,
  • zaobchádzanie ako s rešpektovaným zákazníkom využívajúcim produkty a riešenia spoločnosti Dell,
  • čestnosť a rešpekt.
pracovné miesta v spoločnosti dellPracovné miesta v spoločnosti Dell

Explore our locations worldwide

preskúmajte pobočky spoločnosti dell na celom svete Preskúmajte pobočky spoločnosti Dell na celom svete