|

Rozmanitosť a antidiskriminácia

Rozmanitosť a antidiskriminácia
V spoločnosti Dell ponúkame všetkým zamestnancom možnosť prispieť k rozvoju našej spoločnosti a podieľať sa na vytváraní pracovného prostredia, ktoré podporuje progresívne zmýšľanie a motivuje ľudí k tomu, aby prinášali inovácie. Tým, že začleňujeme do našej spoločnosti princípy rôznorodosti a antidiskriminácie, vytvárame podmienky, vďaka ktorým dokážeme oveľa lepšie uspokojiť potreby našich zákazníkov na celosvetovej úrovni.

Stratégia rôznorodosti a antidiskriminácie spoločnosti Dell stojí na troch pilieroch: vytváranie pracovného prostredia, ktoré nikoho nediskriminuje, budovanie vzťahov s rozličnými komunitami a organizáciami mimo trhu pôsobnosti spoločnosti a vytváranie rôznorodej pracovnej sily. Našu stratégiu neustále skúmame a vylepšujeme, aby mali členovia tímu spoločnosti Dell pocit, že ich počúvame, rozumieme im, rešpektujeme a podporujeme ich, vďaka čomu nám pomáhajú usmerňovať spoločnosti v jej ďalšom vývoji.
Vytvárame pracovisko otvorené pre všetkých Vytvárame pracovisko otvorené pre všetkých
Vďaka rozmanitým tímom zložených z ľudí rôzneho pôvodu sa ich členovia cítia docenení a sú zanietení a motivovaní podávať svoje najlepšie výkony, keď plnia očakávania našich zákazníkov.
Zistite viac ›
Zlepšujeme vnímanie našej značky verejnosťou Zlepšujeme vnímanie našej značky verejnosťou
Trvalé vzťahy, ktoré budujeme s našimi partnermi, pomáhajú spoločnosti Dell ďalej rozvíjať na trhu svoju stratégiu rôznorodosti a antidiskriminácie.
Ďalšie informácie >
Rozširujeme rozmanité pracovné prostredie Rozširujeme rozmanitú pracovnú silu
Keďže chceme uspokojovať potreby našich zákazníkov, potrebujeme mať rôznorodú pracovnú silu, ktorá reflektuje našu základňu zákazníkov.
Ďalšie informácie ›
Záujmové skupiny zamestnancov Záujmové skupiny zamestnancov
Naše záujmové skupiny zamestnancov vytvárajú priestor pre budovanie medziľudských vzťahov, rozvoj vodcovských schopností, dobrovoľnícke aktivity v rámci komunity a dosahovanie lepších pracovných výsledkov.
Prečítajte si o našich záujmových skupinách zamestnancov ›

pracovné miesta v spoločnosti dellPracovné miesta v spoločnosti Dell