|

Zlepšujeme vnímanie našej značky verejnosťou

Marie Moynihan

Ako buduje spoločnosť Dell vzťahy s rôznymi komunitami a organizáciami

Budovanie stálych vzťahov je základom stratégie spoločnosti Dell zameranej na rôznorodosť a antidiskrimináciu. Vytvárame vzájomne prínosné partnerské vzťahy, ktoré nám umožňujú zlepšovať našu stratégiu, pracovať so skupinami naprieč celým svetom a mať prehľad o tom, kde žijú a pracujú naši zákazníci a členovia nášho tímu. V rámci našej stratégie spolupracujeme s občianskymi združeniami, lobistickými skupinami, profesijnými združeniami a multikultúrnymi podnikateľskými skupinami medzi ktoré patria:

  • Zamerané na ženy: Catalyst, Anita Borg Institute, Women’s International Network, Connecting Women in Technology, Working Mother, Business Divas
  • Zamerané na hendikepovaných ľudí: Springboard Consulting, International Labour Organization Global Business & Disability Network
  • Zamerané na komunitu LGBT: Human Rights Campaign, Out & Equal, Equality Texas
  • Zamerané na generačné rozdiely: One Young World
  • Zamerané na Afroameričanov: Congressional Black Caucus Foundation, National Association for the Advancement of Colored People
  • Zamerané na Hispáncov: Congressional Hispanic Caucus Institute, Hispanic Association of Corporate Responsibility
  • Zamerané na Aziatov: Asian Pacific American Institute for Congressional Studies

Vďaka týmto partnerským vzťahom dokážeme zabezpečiť výskumné aktivity, porovnávať a aplikovať osvedčené postupy, ktoré nám pomáhajú získavať zástancov našej stratégie rôznorodosti a antidiskriminácie v rozličných skupinách.

Prepo
Kariera w firmie DellKariera w firmie DellKariera w firmie DellKariera w firmie Delljenie s lokalitou Dell Careers
(V angličtine)


Prepojenie s lokalitou Dell CareersDell Careers Facebook Dell Careers Twitter Life at Dell Instagram Dell Careers on YouTube Dell Careers LinkedIn

Prepojenie s lokalitou Dell CareersPrepojenie s lokalitou Dell CareersPrepojenie s lokalitou Dell Careers